Bachelor i internasjonal markedsføring

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Studiet gir studentene både en grunnkompetanse innenfor økonomisk/administrative fag og et godt fundament innen språk og kulturforståelse. Dette gir grunnlag for fordypning i emner som internasjonal økonomi/økonomisk politikk samt internasjonal strategi og ledelse – i tillegg til hovedtemaet, internasjonal markedsføring.

Ferdighetsmål

Studentene opparbeider ferdigheter knyttet til både analytisk tenkning og praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver – ikke minst vil arbeidet med den avsluttende bacheloroppgaven gi studentene solide kunnskaper om vertslandets kultur og forretningspraksis. Bacheloroppgaven har som mål å utrede utenlandssatsning(er) for en norsk bedrift/organisasjon i vertslandet eller på annen måte fremme internasjonalisering av norsk nærings-/samfunnsliv i samme land og/eller region. I tillegg får studentene gode ferdigheter i å kommunisere både skriftlig og muntlig på engelsk og/eller vertslandets språk. Analytisk tenkning opparbeider evnen til kritisk refleksjon og problemløsing, mens en rekke praktiske økonomisk/administrative fag gjør studentene i stand til å planlegge (og senere gjennomføre) internasjonale prosjekter. De vil etter endt studium ha kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innen analyse og planlegging, salg og andre markedsføringsoppgaver – først og fremst for bedrifter og organisasjoner med internasjonale oppgaver/ambisjoner.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg respekt for læring og kunnskap samt en ydmykhet overfor fremmed kultur og væremåte - ikke minst slik dette avspeiles i ulike forretningskulturer.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 2980 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET XX23 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK XXX1 Politisk økonomi 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon I 7,5 X
Valgkurs 1 7,5 X  
BØK XXX5 Økonomi og virksomhetsstyring (K5) 7,5   X
MRK XX22 Business to Business markedsføring og salg 7,5   X
MRK XX32 Internasjonal markedsføring 7,5   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon II 7,5 X

SPÅ* I kursene Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - gjennomføres som tidligere i utlandet

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EXP XXX1 Strategy course 7,5 abroad  
EXP XXX2 Specialization course 7,5 abroad  
EXP XXX3 Specialization course 7,5 abroad  
EXP XXX4 Specialization course 7,5 abroad  
EXP XXX5 Elective/Specialization course 7,5   abroad
EXP XXX6 Elective/Specialization course 7,5   abroad
EXP XXX7 Bachelor thesis in international marketing 15   abroad

2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
MRK 2733 Internasjonal markedsføring 9   X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - muntlig 6 X

OBS! Grunnet kurset MRK 2733 Internasjonal markedsføring på 9 studiepoeng, blir summen av studiepoeng på 2. år 63.

SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

3. studieår 2009/2010 - Gjennomføres i sin helhet i det landet studentene har søkt seg til.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EXP 1000 Language and culture II 18 UTLAND
EXP Host country marketing and globalization of markets 27 UTLAND
EXP 2400 Diploma Project in International Marketing 15 UTLAND

Handelshøyskolen BI samarbeider med Universiteter i følgende land:

  • Canada
  • England
  • Frankrike
  • Kina
  • Singapore
  • Spania
  • Tyskland