ELE 3709 Project Management

ELE 3709 Project Management

Kurskode: 
ELE 3709
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jan Terje Karlsen
Kursnavn på engelsk: 
Project Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold
 • What is a project and project work
 • Strategy and project management
 • Selection and defining the project
 • Time planning
 • Cost and quality planning
 • Organizational structures and teamwork
 • Risk management||
 • Project leadership and management
 • Stakeholder management
 • Project control
 • Scope management
 • Contract administration
 • Project completion and success evaluation
Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
Varighet: 
4 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
ELE 3725100
Credit reductions:
Kurskode:ELE 3725
Credit reduction:100
Reduction description

This course overlaps with a group of subjects in the Norwegian course "Prosjektledelse" (7,5 credits) and the specialization course "Project Management" (15 credits). Consequently a combination of these courses can not be approved in a Bachelor's degree.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
10 Time(r)
Work on Microsoft Project
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.