BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

Kurskode: 
BST 1140
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Bo Hjort Christensen
Emnenavn på engelsk: 
Business Development and Digitisation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1141 Bacheloroppgave i– Forretningsutvikling og digitalisering (15 studiepoeng) utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt Bachelorstudiet i markedsføring. Dette kurset kan for øvrig benyttes som valgkurs på 3. år for andre bachelorstudier ved BI.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi (digitale plattformer) for å styrke sin konkurranseposisjon. Vårt perspektiv er at riktig fokus og god anvendelse av IKT kan gjøre virksomheter mer effektive, - være et virkemiddel i innovasjonsprosesser, eller inngå som et sentralt element i de produkter og tjenester bedriften leverer. I tillegg legger vi vekt på at smart anvendelse av informasjonsteknologi åpner for en mer effektiv dialog med markedet, ikke minst ved anvendelse av e-marketing og WEB-shopper. Kurset skal gi studentene forståelse for hvorfor den digitale strategien blir en stadig viktigere del av selskapets forretningsstrategi.

Studentene skal lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære hvordan digitale forretningsprosesser samvirker med kunnskapsprosesser i organisasjonen og mellom organisasjoner. Studentene skal lære hvordan virksomhetsstrategi spiller sammen med strategisk bruk av IT på en optimal måte for digital virksomhetsutvikling.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå hvilke typer forretningssystemer som anvendes i mellomstore og store virksomheter (Infrastruktur). Dette inkluderer bl.a. kunnskap om ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) og CRM-systemer (Customer Relationship Management)
 • Forstå hvilke kvaliteter som kjennetegner et moderne forretningssystem, og hvilke strategier systemleverandørene har for å posisjonere seg i et internasjonalt marked.
 • Forstå hvordan forretningssystemer anskaffes, implementeres, anvendes og forvaltes for å oppnå best mulig effekt.
 • Skape innsikt i det teoretiske fundamentet bak begreper digitalisering
 • Skape innsikt i ulike digitale forretningsrelasjoner så som B2B (Business-to-Business) og B2C (Business-to-Consumer)
 • Forstå innholdet i begrepet ”digital forretningsdrift” og skape innsikt i teorier og modeller for utvikling og utnyttelse av digitale forretningsmodeller og prosesser
 • Forstå sammenhengen mellom understøttende teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Forstå hvordan digital forretningsutvikling skjer i ulike verdikonfigurasjoner (verdikjeder, verdiverksted, verdinettverk)
 • Forstå hvordan IT-ressursene styres i et strategisk perspektiv, det vil si utvikling og implementering av IT-strategier.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne beskrive av samvirket mellom systemer og prosesser (prosessdigitalisering)
 • Kunne analysere konsekvensene for virksomheten ved innføring av digital forretningsdrift
 • Kunne formulere krav til funksjonelle løsninger og hvordan de bør implementeres
  • Kunne definere kunnskapsnivåer og kunnskapskategorier i digital virksomhetsutvikling
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha et totalperspektiv på konsekvenser ved digitale forretningsprosesser, inkludert etiske vurderinger ved digitale forretningsprosesser og selvbetjening
 • Nysgjerrighet i forhold til å forstå kunnskapsutvikling i digital forretningsdrift
 • Interesse for å identifisere muligheter for digital forretningsdrift i en organisasjon
 • Vilje til å innføre digitale forretningsmodeller
 • Evne å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter
Kursets innhold

Forretningssystemer; Anskaffelse og implementering

 • Virksomhetsarkitektur; Forretningsarkitektur og IT-arkitektur
 • Kategorier av forretningssystemer; så som CRM, ERP, e-handel etc.
 • Systemleverandører og deres strategier
 • Fra behovsanalyse til kontrakt
 • Fra kontrakt til effektiv anvendelse (forretningssystem i bruk)
 • Cloud Computing; Internett - muligheter og begrensinger
 • Mobile Computing

Digital forretningsdrift; Prosesser og samhandling

 • Sentrale begreper i ”digital forretningsdrift
 • Drøfte begrepet Business-to-Business versus Business-to-Consumer
 • Digitale handelsplattformer,- Arkitekturer for effektiv netthandel
 • PIM (Product information Management)
 • E-marketing og kampanjestyring
 • Bruk av sosiale medier i markedsføring og salg
 • Business Intelligence (Analytisk CRM)
 • Teknologileverandørenes tilbud til markedet

Digitale strategier og realisering

 • Verdikonfigurasjoner & Verdikjedeintegrasjon
 • Utvikling av digitale strategier
 • Ledelse av digitale omstillingsprogrammer
 • Endringsledelse
 • Sikkerhet og sårbarhet
 • Digitale arkitekturer versus forretningsarkitektur
 • De økonomiske aspekter ved digitalisering (Business Case)

Case

 • Bedriftseksempler
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BST11401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Enkel kalkulator
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Enkel kalkulator
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:BST11401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
90 Time(r)
Forberedelse til undervisning
180 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
130 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.