Bachelor i internasjonal markedsføring

Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid. . Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og fulgte normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Bachelor i internasjonal markedsføring henvender seg til studenter som er interessert i markedsføring, språk, kultur og ledelse samt har ambisjon om å arbeide internasjonalt i en norsk eller utenlandsk organisasjon. Studentene får en innføring i alle elementer av markedsføring og en god fordypning innen språk, kultur og internasjonale emner. En dyktig markedsfører må også beherske grunnleggende økonomisk administrative fag samt fagspesifikk metode. Etter endt studium har studentene et godt grunnlag for operative stillinger i markedsføring generelt - og spesielt innen internasjonale analyser, planlegging og salg med fokus på land/region hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg en grunnkompetanse innenfor økonomisk/administrative fag og et godt fundament innen språk og kulturforståelse. Dette gir grunnlag for fordypning i emner som internasjonal økonomi/økonomisk politikk samt internasjonal strategi og ledelse i tillegg til hovedtemaet, internasjonal markedsføring.

Ferdighetsmål

Studentene opparbeider ferdigheter knyttet til både analytisk tenkning og praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver ikke minst vil arbeidet med den avsluttende bacheloroppgaven gi studentene solide kunnskaper om vertslandets kultur og forretningspraksis. Bacheloroppgaven har som mål å utrede utenlandssatsning(er) for en norsk bedrift/organisasjon i vertslandet eller på annen måte fremme internasjonalisering av norsk nærings-/samfunnsliv i samme land og/eller region. I tillegg får studentene gode ferdigheter i å kommunisere både skriftlig og muntlig på engelsk og/eller vertslandets språk. Analytisk tenkning opparbeider evnen til kritisk refleksjon og problemløsing, mens en rekke praktiske økonomisk/administrative fag gjør studentene i stand til å planlegge (og senere gjennomføre) internasjonale prosjekter. De vil etter endt studium ha kompetanse til å utføre arbeidsoppgaver innen analyse og planlegging, salg og andre markedsføringsoppgaver først og fremst for bedrifter og organisasjoner med internasjonale oppgaver/ambisjoner.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg respekt for læring og kunnskap samt en ydmykhet overfor fremmed kultur og væremåte - ikke minst slik dette avspeiles i ulike forretningskulturer.

1. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 3431 Statistikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 3432 Makroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MET 2123 Metode og dataanalyse 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon I 7,5 X  
x Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring 7,5   X
MRK 2033 Internasjonal Markedsføring 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon II 7,5 X

SPÅ* I kurset Interkulturell kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene. . VALGKURS 2. ÅR

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3713 Markedsteori 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ELE 3740 Grønn markedsføring 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
JUR 3430 Markedsrett 7,5 X  
KLS 3630 ovie Industry 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (Går over to semestre) 7,5 X X

3. studieår 2011/2012 - Gjennomføres i sin helhet i det landet studentene har søkt seg til.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
Specialization course 30 UTLAND
Specialization course 15 UTLAND

EXP 2400

or

EXP 2900

Bachelor Thesis in International Marketing

Bachelor Thesis on the Chineese Market - at Fudan University in Shanghai, China

15

UTLAND

Følgende land er mulig å velge for utenlandsstuder:

  • Canada
  • England
  • Frankrike
  • Kina
  • Singapore
  • Spania
  • Tyskland
  • USA