BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2003 Personalledelse
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2914 Coaching og selvledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 2917 Endringsledelse i praksis
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2949 Digital innovasjon
BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn
BIK 2955 Motivasjon og selvledelse
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3130 Digital Compliance
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
BIN 9929 Økonomistyring i varehandel
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business - RE-SIT EXAMINATION
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 3668 Bacheloroppgave - Entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 1121 Finans I
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3423 Finans
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
DIG 3520 Digital makt og avmakt
DIG 3620 Digitale data og metoder - KONTINUASJONSEKSAMEN
DIG 3630 E-handel
DIG 3670 Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3725 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3764 Reklame og testing - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3771 Purchasing - RE-SIT EXAMINATION
ELE 3901 Forbrukerinnsikt
ELE 3903 Prisbeslutninger
ELE 3918 Kritisk analyse og effektiv skriving
EMS 3524 Eiendomsjus II
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Eiendomsjus III
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3670 Eiendomsutvikling
ENT 3501 Oppstart av bedrift
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis
FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett
FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6226 Finansiell rapportering, basis
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering
GRA 6295 Obligasjonsrett
JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 3402 Bærekraftig eventledelse
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring
KLS 3570 Underholdningsbransjene
KLS 3644 Jus for kreativ næring
KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management
LUS 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
MAD 1214 Logistikk
MAN 2914-2915 Skatteprosess
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5127 Terrorisme og terrorbekjempelse
MAN 5157 Tilstedeværende ledelse
MAN 5158 Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og marked
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MAN 5193 Bærekraft i praksis
MAN 5200 Utdanningsledelse og strategisk utvikling
MET 1190 Statistikk
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse
MRK 3480 Forbrukeratferd
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3564 Branding
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3500 Gruppepsykologi
ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon
ORG 3540 HR-ledelse
ORG 3610 Ledelse og innflytelse
ORG 3620 Arbeids- og personaljus
ORG 3630 People Analytics
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
ORG 3650 People Insights
PRK 3676 Bacheloroppgave i kommunikasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
SLM 1002 Digital forretningsstrategi
SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk
SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering
SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
SLM 2003 Prosjektstyring
SLM 2007 Å navigere i endring
SLM 2008 Å bygge endringskapasitet
SLM 2009 Å skape mening rundt endring
SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft
SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner
SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon
SLM 6007 Økonomistyring og strategi
SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse
SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft
SLM 6010 Financial Management
SLM 6011 Treasury Management
SLM 6012 Management Control
SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans
SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper
SLM 7003 Finansiering av bærekraft
SLM 8001 Bærekraft basics
SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskapning
SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter
SMC 1001 Lederkurs for allmennleger
STR 1320 Strategi II
SØK 1101 Mikroøkonomi I
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VGS 3480 Forbrukeratferd
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3664 Innovasjon og nye forretningsmodeller - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3665 Jus og forhandlinger - KONTINUASJONSEKSAMEN

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.