KLS 3402 Bærekraftig eventledelse

KLS 3402 Bærekraftig eventledelse

Kurskode: 
KLS 3402
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Event Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et mest mulig bærekraftig event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset bidrar studentene til å planlegge og gjennomføre et event. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av sitt event.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg grunnleggende innsikt i prosjektledelse og kunnskaper om veien fra en eventidé til planlegging, gjennomføring og evaluering av eventet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om organisatoriske, økonomiske og markedsføringsmessige sider ved eventledelse.

Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle ferdigheter til å planlegge og gjennomføre et event. De skal også velge en fordypning hvor de vil tilegne seg særlige ferdigheter i grupper.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i eventer. De skal utvikle sin evne til å forstå sin rolle i større og mindre grupper. I tillegg skal de utvikle et reflektert forhold til ulike aspekter ved samarbeid både internt i studentgrupper og ut mot næringslivet.

Kursets innhold
  • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
  • Teamarbeid for å gjennomføre et prosjekt
  • Bærekraftige eventer
  • HMS og sikkerhet under arrangementer
  • Usikkerhet og risikohåndtering
  • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
  • Praktisk økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
  • Evaluering av eventer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid og veiledning. Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et event. Studentene jobber i grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av sitt event.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 34021
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Klassedeltakelse
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Aktiv klassedeltagelse. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
KLS 34022
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Innlevering(er)
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.