BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk

BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk

Kurskode: 
BIK 1401
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Yanique Fletcher
Kursnavn på engelsk: 
Negotiation and negotiation skills
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler på jobb med våre arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, kunder eller leverandører.
I det private er vi i forhandlingssituasjoner med venner, barn, ektefeller og familiemedlemmer. Vi forhandler hver dag, men hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre forhandlere? Forskningen på dette feltet kan gi oss mye kunnskap vi kan ha nytte av.
I dette kurset bruker vi teori og forskning som vil hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Ved å bruke rollespill og cases vil du få mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom praktisk trening.

Kunnskapsmål

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

Kunnskapsmål
1. Kunne analysere en forhandlingssituasjon.
2. Kjenne til forskjellige forhandlingsteorier, strategier og taktikker.
3. Ha oversikt over forhandlingsforskning og anbefalinger for å kunne forbedre egen forhandlingskompetanse.

Ferdighetsmål

1. Kunne lage en god forhandlingsplan.
2. Kunne fremføre/gjennomføre en forhandling.
3. Få evne til å takle forskjelling typer av forhandlingssituasjonene.

4. Evne å kritisk evaluere og reflektere over en forhandlingssituasjon.

Generell kompetanse

1. Utvikle forståelse av hvem man er i forhold til forskjellige valg i en forhandlingssituasjon.
2. Utvikle en klar oversikt over og tilnærming til etiske og moralske spørsmål relatert til forhandlinger.

Kursets innhold

1. Hva er forhandling og hvorfor er det viktig for arbeidslivet?
2. Forhandling og konfliktløsning
3. Forhandlingsstrategi og taktikker
4. Forhandling og megling i arbeidsliv (medarbeider, kunder og leverandører)
5. Sosialpsykologisk forskning om forhandlinger
6. Forhandling i gruppe

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette interaktive, lære-av å-gjøre baserte kurset er sammensatt av forelesninger, workshops, forhandlingssimuleringer i timene, aktiviteter og forberedende arbeid hjemme. Basert på kursets interaktive natur, er det forventet at studentene er tilstede for å delta i forhandlingssimuleringer og post-forhanding debriefing.

Under månedene der det ikke er noen forelesning, vil studentene delta i to forhandlinger (en per måned) med utdelte team og grupper.

Som et BI Executive-level kurs, gjenkjenner og annerkjenner vi dybden og bredden av opplevelsene studentene har. Som et resultat av dette, avhenger dette kurset av studentenes bidrag av egen kunnskap og erfaringer under klassediskusjoner. Studentene vil tilegne- og opparbeide seg kunnskap fra de rike diskusjonene rundt teori, øving, og ved å anvende teori i ulike industrier og sektorer.

Kursspråk: Engelsk

Kurslitteratur: Engelsk (en bok kan også fås på norsk)

Forhandlingsrollespill/simuleringsinformasjon: Engelsk

Forhandlingsrollespill/simulering: Engelsk (forhandlingene kan finne sted enten på norsk eller engelsk, alle relevante parter av forhandlingene bør komme til en enighet om språket som skal brukes under forhandlingen)

Eksamen: Den skriftlige eksamenen kan leveres på norsk eller engelsk.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursplanen er spesielt utformet for å imøtekomme studenter som må reise til BI campus Nydalen fra utenfor Oslo. Dermed er de planlagte 36 kurstimene satt opp for å gi rom for reisetid. Det anbefales at du planlegger reisetidene dine i henhold til tidsplanen som er lagt ut. Det vil ikke bli tatt spesielle hensyn til studenter som velger å planlegge fly/tog uten hensyn til kursplanen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Du bør være komfortabel med mutlig og skriftlig engelsk.

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BIK 14011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Kurset vil gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt 36 kurstimer.
Det gjennomføres med tre moduler a to dager. Undervisning er veksling mellom forelesninger og praktisk trening. Treningen foregår i smågrupper med cases og rollespill.
Sum arbeidsinnsats: 
36

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.