KLS XX22 Creative Industies in tourism and place development

KLS XX22 Creative Industies in tourism and place development

Course code: 
KLS XX22
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Anne-Britt Gran
Course name in Norwegian: 
Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Planned
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Mange av de kreative bransjene utgjør betydelige ressurser i reiselivet. Turister reiser for å oppleve museer, arkitektur, kulturarv, festivaler, opera, konserter mm.  I tillegg til å generere verdiskaping i egen næring utløser kreativ næring betydelige inntekter i turismen. Det bedrives derfor utstrakt bruk av place marketing ved hjelp av kulturdestinasjoner og events der målet er å tiltrekke seg reisende fra både utland og omland. Etableringen av det spektakulære Guggenheim-museet i Bilbao er et eksempel på dette. Likeså benyttes nye og gamle kulturbygg og begivenheter til å bygge små steder og store byer. Målet er her å bygge attraktive steder med identitet og tiltrekningskraft for både arbeidskraft og bedriftsetableringer. Byggingen av Bjørvika i Oslo rundt de store kultursignalbyggene er et eksempel på en slik bydelsutvikling. Da de var på plass, ble de deretter benyttet til å markedsføre Oslo som attraktiv kulturby. Dette kurset skal handle om kreativ næring som ressurs i reiselivet og innsatsfaktor i å bygge steder.

Learning outcomes - Knowledge

Læringsmål

Å få innsikt i kreativ næring som ressurs i reiseliv og stedsutvikling slik at studenten kan identifisere og analysere dette potensialet, og på sikt kunne implementere dette i praktisk arbeid.

Kunnskap om teorier i place marketing og stedsutvikling. Det presenteres både norske og utenlandske case for å illustrere teoriene. Studentene får fiktive case der de skal anvende teoriene.

Learning outcomes - Skills

Å kunne analysere kreative bransjers potensial som ressurs i reiseliv og stedsutvikling, samt å beherske flere måter å implementere kreativ næring på i praksis.

General Competence

Forstå reiseliv og stedsutviklingens posisjon for Kreativ næring og hvordan kreativ næring kan være bidragsyter til dette.

Course content
  • Historikk om kreativ nærings rolle i reiseliv og stedsutvikling
  • Historiske og samtidige case (for eksempel renessansens Firenze og nåtidens Bilbao og Roskilde)
  • Teorier om place marketing
  • Teorier om by- og stedsutvikling
  • Politiske rammebetingelser
  • Fiktive case som praksisoppgaver
Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

 

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Total weight: 
0
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.