BST 1410 HRM and Leadership - RE-SIT EXAMINATION

BST 1410 HRM and Leadership - RE-SIT EXAMINATION

Course code: 
BST 1410
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
15
Course coordinator: 
Christina G. Leonore Nerstad
Stig Berge Matthiesen
Course name in Norwegian: 
HRM og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Programme Electives
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Re-sit exam
Level of study: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Autumn
2025 Spring
Resit exam info

The course was lectured for the last time in autumn 2023. Re-sit examinations will be offered in autumn 2024 and last time in spring 2025.

Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Human Resource Management (HRM) og ledelse er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver mange sider ved ledelse av menneskelige ressurser slik som for eksempel hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg og gjennom effektiv ledelse bidra til videreutvikling av ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, best mulige arbeidsforhold, jobbtilfredshet og arbeidsglede. Anvendelse av kunnskap fra HRM og ledelse vil derfor skape gunstige forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM og ledelse blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv. Programvalgkurset «HRM og ledelse» gir grunnleggende dybdekompetanse for fremtidsorienterte ledere, medarbeidere, HR ledere og HR medarbeidere. På denne måten er programvalgkurset yrkesmessig relevant for studenter på tvers av ulike fagområder og yrkesretninger.

OBS!
Dette kurset overlapper med Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse, slik at dette ikke kan velges av denne studentgruppen.  

Programvalgkurset er masterforberedende i den forstand at studenter som ønsker å begynne på Master of Science (MSC) i «Ledelse og organisasjonspsykologi» og som ikke følger bachelorstudiet «Organisasjonspsykologi, HR og ledelse» anbefales å ta dette kurset for å bli kvalifisert til å kunne søke MSC i «Ledelse og organisasjonspsykologi».

Programvalgkurset gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i Retail Management og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Kurset er ulikt kurset «Personalledelse» ved at det favner om enda flere aktuelle temaer knyttet til HRM og gir rom for høyere grad av dybdelæring gjennom dobbelt antall studiepoeng.

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studenten ha:

 • kunnskap om de viktigste teorier og forskning innenfor området HRM og ledelse.
 • nødvendig kunnskap om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig HRM og ledelse forutsetter.
 • grunnleggende arbeidsrettslig kunnskap som konkurransedyktig HRM og ledelse forutsetter.
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studenten ha:

 • utviklet ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HRM tiltak.
 • utviklet ferdigheter innen typiske HRM aktiviteter som rekruttering, motivasjon, trening, læring, kunnskapsutvikling og arbeid rettet mot å fremme prestasjon, jobbrelatert helse og velvære blant medarbeidere.
General Competence

Refleksjonsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • kritisk reflektere, kommunisere og diskutere teorier, forskning og problemstillinger innen fagfeltet HRM og ledelse.
 • bidra til teoretisk og forskningsbasert refleksjon og diskusjon om den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • analysere ulike problemstillinger og diskutere mulige tiltak, ved hjelp av kritisk refleksjon, teori og en evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse.
Course content

HRM (21 t)

 • Ledelse av menneskelige ressurser - Introduksjon
 • Relasjoner i arbeidslivet
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HRM-strategier og systemer
 • HRM og prestasjon

Kompetanseledelse (21t)

 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og arbeidsglede
 • Rekruttering, utvelgelse, mangfold og nedbemanning.
 • Læring, trening og kompetanseutvikling
 • Prestasjonsvurderinger

Ledelse av samspill og menneskelig bærekraft (21 timer)

 • Grupper, team og teambygging
 • HRM og jobbrelatert velvære
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helsefremmende ledelse og tilrettelegging

Ledelse, arbeidsklima, utvikling og arbeidsjuss (21 timer)

 • Effektiv ledelse, lederutvikling og endring
 • Organisasjonskultur og arbeidsklima (HRM klima)
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed
Teaching and learning activities

Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler. 

Kurset er interaktivt og krever aktivt engasjement i forbindelse med gruppeoppgaver og arbeid med caseoppgaver som gis underveis.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Two years of college education in economics and business administration, marketing or equivalent is required for taking the course.

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

Kvalifikasjoner:

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Submission PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BST 14104
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
84 Hour(s)
Prepare for teaching
131 Hour(s)
Group work / Assignments
81 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.