BIK 2540 Innovation Coach in Digital Innovation

BIK 2540 Innovation Coach in Digital Innovation

Course code: 
BIK 2540
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Course name in Norwegian: 
Innovasjonstrener i digital innovasjon
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2024 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Formålet med kurset er å bidra til å utvikle innovasjonsevnen i norske virksomheter. Dette kurset har til hensikt å styrke læringen og kompetanseoverføringen i tilknytning til kurset BIK 2949 Digital innovasjon. Virkemidlet er å kvalifisere innovasjonstrenere som kan bistå virksomheter med å gjennomføre digital innovasjon. De skal kunne være pådrivere for digitalisering gjennom å beherske en verktøykasse for innovasjon og kunne fasilitere innovasjonsprosesser slik at de kan hjelpe organisasjoner med å praktisere innovasjon.

Kurset tar utgangspunkt i hvordan digitalisering har påvirket hvordan organisasjoner jobber med innovasjon. Du vil få en oversikt over ulike tilnærminger til innovasjon, og få reflektere over når de er hensiktsmessige. Det praktiske arbeidet i kurset vil bygge på en metode for innovasjon som forener elementer fra kjente teknikker som Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. En sentral del i arbeidet er å øve på de teknikkene som inngår i metodikken, og det arbeidet er støttet av en verktøykasse med teknikker. Målet er at du ikke bare skal ha kjennskap til innovasjonsmetodikk, men også praktisk erfaring med relevante verktøy.

I tillegg til å beherske verktøy og metodikk må en innovasjontrener kunne innta rollen som veileder og fasilitator av innovasjonsprosesser. 

Learning outcomes - Knowledge

Deltakerne skal etter gjennomført kurs:

 • Ha kjennskap til hvordan digitalisering på påvirker innovasjonsarbeid
 • Ha kunnskap om metoder og verktøy for innovasjon
 • Ha kunnskap om prinsipper for ulike tilnærminger til innovasjon 
 • Ha kunnskap om ulike modeller for fasilitering og veiledning av innovasjonsprosesser
Learning outcomes - Skills

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne:

 • Gjennomføre en innovasjonsprosess med anvendelse av metoder og verktøy
 • Lede en arbeidsprosess for innovasjonsarbeid, inklusive workshops
 • Kunne veilede og støtte virksomheter i å gjennomføre digital innovasjon
 • Utvikle ulike prototyper (for digitale løsninger)
 • Kunne teste antagelser som gjøres i et innovasjonsarbeid
General Competence

Deltakerne skal kunne anvende en praktisk metodikk for innovasjon på ulike typer av problemer, og kunne støtte ulike virksomheter. Metodikken er velegnet for innovasjon mht. digitale løsninger, men er også egnet for fysiske produkter og andre problemer. Deltakerne skal være i stand til å ta hensyn til temaer som etikk, personvern og bærekraft i innovasjonsarbeidet.

Course content

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Digital teknologi, innovasjon, og de store utfordringene (f.eks. bærekraft, perosnvern og etikk)
 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
 • Innføring i og praktisk arbeid med en innovasjonsprosess og en verktøykasse med teknikker
 • Rollen innovasjonstrener; veileder og fasilitator
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere workshops
 • Hvordan veilede et arbeid gjennom ulike faser og retninger
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlinger med  aktiviteter i klasserom, digitale læringsressurser og eget arbeid med anvelse av metodikk og verktøy

 • Samlinger i klasserom (tilsvarende fire dager)
 • Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
 • Selvstudieaktiviteter med fokus på trening av praktiske ferdigheter i metodikk og rollen som innovasjonstrener

Kurset avsluttes med innlevering av en mappe som dokumenterer eget praktisk arbeid med metoder og verktøy i kurset, samt refleksjoner om egen rolle i dette arbeidet. Mappen teller 100% av karakteren. Første del av mappen leveres som dokumentasjon på egen workshop-praksis (skal gjennomføres mellom workshop 1 og 2)). Andre del dokumenterer at man er forberedt til workshop 2. Tredje del er dokumentasjon på egen læring og kompetanse i rollen Innovasjonstrener. Den leveres sammen med resten av mappen etter kursets gjennomføring.

Alle deler av mappen må bestås for å bli sertifisert som Innovasjonstrener.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Dette overlapper med kurset BIK 2949 Digital innovasjon

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Portfolio Assessment PDF
Exam/hand-in semester: 
First Semester
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BIK 25401
Grading scale: 
Pass/fail
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Reduction description

BIK 2949 100%

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
28 Hour(s)
Student's own work with learning resources
47 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Individual problem solving
10 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.