Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

KLS 3550 Kunstbransjen: publikumsutvikling og sosiale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
KLS 3550
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
The Art Business: Audience development and social media - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2017.  Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2017 og siste gang våren 2018. Ved kontinuasjon vil det ikke være krav til bestått arbeidskrav.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Den visuelle kunstbransjen kjennetegnes av et bredt spekter av aktører, virksomhetstyper og organisasjonsformer. Utstillinger utgjør en kjerne i bransjen – her får kunstnere vist fram kunsten sin og publikum får oppleve den. Museer og gallerier er derfor særlig framtredende aktører. Både små og store, private og offentlige virksomheter gjør seg gjeldende i kunstbransjen. En viktig forutsetning for virksomhetsmangfoldet er kunstverkenes doble karakter: de er både åndsverk og varer. Digitaliseringen betyr at bransjen er i endring både med tanke på hvordan kunstverk gjøres tilgjengelig og hvordan kunstvirksomheter formidler og markedsfører seg overfor publikum.
Kurset skal gi studenten innsikt i kunstbransjens aktører, strukturer, prosesser og betingelser. Det legges særlig vekt på publikumsutvikling og bruk av sosiale medier.

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskaper om ulike virksomheter i den visuelle kunstbransjen, slik som gallerier og museer. Studentene skal særlig tilegne seg kunnskap om publikumsutvikling innen denne bransjen med vekt på bruk av sosiale medier. I tillegg skal de lære om virksomhetenes organisasjonsformer og karaktertrekk som arbeidsplasser, kunstprodusenter og formidlingsarenaer. Andre emner er bransjens historikk, kulturpolitiske vilkår og økonomiske utfordringer.

Ferdighetsmål

Studentene skal særlig utvikle ferdigheter innen publikumsutvikling og markedsføring av visuell kunst. Dette forutsetter at studentene utvikler ferdigheter til å kunne analysere organisasjoner innen kunstbransjen med utgangspunkt i deres interne karaktertrekk. Studentene skal kritisk vurdere de faktorene som former og utfordrer virksomhetene i kunstbransjen. Med deres kjennskap og forståelse av den helhetlige kunstorganisasjonen, dens historikk og dens rammevilkår skal studentene kunne være en ressurs for organisasjoner som arbeider med visuell kunst

Holdningsmål

Studentene skal utvikle respekt og toleranse for kunstneriske holdninger og verdier i virksomheter innen visuell kunst, samt utvikle en bevisst og profesjonell holdning til det å arbeide i kulturorganisasjoner som ikke nødvendigvis har en kommersiell grunninnstilling til sitt virke.

Kursets innhold
  • Verdikjeder i kunstbransjen
  • Aktører og samspill i kunstbransjen
  • Publikumsutvikling og bruk av sosiale medier
  • Kulturpolitiske forutsetninger
  • Organisatoriske forhold
  • Økonomiske strukturer og forutsetninger
  • Kunstmarkedet
  • Corporate collecting
  • Det kunstneriske uttrykket i sentrum
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger av kursansvarlig og eksterne gjester, samt forelesninger ved institusjonsbesøk.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kontinuasjon tilbys høsten 2017 og siste gang våren 2018.
Eksamenskode: 
KLS35501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
78 Time(r)
Inkludert forberedelse til undervisning.
Gruppearbeid / oppgaver
8 Time(r)
Obligatoriske miniprøver.
Eksamen
86 Time(r)
Prosjektoppgave.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.