BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2003 Personalledelse
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst
BIK 2914 Coaching og selvledelse
BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2949 Den digitale endringsagenten
BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIK 6700 Project Management 1
BMP 3104 Finansiell rådgiver AFR - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse
BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse
BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg
BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1121 Finans I
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3423 Finans
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
DRE 4020 Money, Central banks, and Financial markets
DRE 7028 Monetary Economics
ELE 0719 Matematikk valgfag
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship
ELE 3707 Sosiale medier
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet
ELE 3725 Prosjektledelse
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3749 Globalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3764 Reklame og testing
ELE 3766 Social Networks and Communities
ELE 3769 Cross Cultural Management
ELE 3772 Verdipapirrett
ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill
EMS 3524 Eiendomsjus II
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Eiendomsjus III
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3670 Eiendomsutvikling
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom - KONTINUASJONSEKSAMEN
ENT 3501 Oppstart av bedrift I
ENT 3502 Finansiering, verdivurdering og salg av virksomhet - KONTINUASJONSEKSAMEN
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB
ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis
FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade
FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett
FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade
FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen - KONTINUASJONSEKSAMEN
FIN 3522 Financial Markets
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6209 Jus for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN
GRA 6218 Selskapsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering
GRA 6286 Kontrakter, forhandlinger og kontraktledelse
JUR 3517 Jus II
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Jus III
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 3402 Eventledelse
KLS 3541 Bokbransjen og entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3543 Utøvende kunst og live-kultur - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3552 Finansiering av kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring
KLS 3570 Underholdningsbransjene
KLS 3636 Musikkbransjen
KLS 3644 Jus for kreative næringer
KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management
MAD 1214 Logistikk
MAN 2914-2915 Skatteprosess
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5127 Terrorism and Counter-Terrorism
MAN 5128 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
MAN 5131 Jus for skoleledere
MAN 5132 Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
MAN 5137 Ledelse av læring og endring I
MAN 5140 Ledelse av læring og endring II
MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 5166 Digital sikkerhet for ledere
MET 0180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1190 Statistikk
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og økonometri
MRK 3480 Forbrukeratferd
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler
MRK 3564 Branding
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
PRK 3400 Tekst og kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3413 Kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3506 PR - teorier og strategier - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
PRK 3515 Anvendt retorikk
PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon
PRK 3663 Strategisk medieplanlegging
PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging
REV 3570 Verdsettelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3571 Videregående finansregnskap og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - KONTINUASJONSEKSAMEN
STR 1320 Strategi II
SØK 1101 Mikroøkonomi I
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3549 Butikkledelse
VHL 3551 Logistikk for varehandelen
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management
VHL 3664 Strategi og nye forretningsmodeller
VHL 3665 Jus og forhandlinger

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.