ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB

ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB

Kurskode: 
ENT 3673
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Jorunn Kværner
Thomas Hoholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette avsluttende kurset tar vi for oss utvikling og ledelse av bedrifter i en oppstartsfase. Vi ser på ledelsesmessige og styringsrelaterte utfordringer i ulike faser i oppstartsbedrifters utvikling. Det legges opp til studentpresentasjoner, diskusjoner, inkludert intervju av entreprenør/investeringsmiljøer.  

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Opparbeide kunnskap om styringsprosesser og ledelsesutfordringer i oppstartsbedrifter, selvledelse og teamledelse
 • Lære om om styrets rolle og arbeidsform
 • Tilegne seg kunnskap om oppskalering og vekst
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne utvikle handlingsplaner for SMB
 • Være i stand til å arbeide i team, ha dialog internt i grupper og utad med eksterne
 • Kunne sammenholde og presentere akademisk kunnskap og resultater fra intervjuer og analyser 
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle forståelse for at etablering og vekst innebærer krevende arbeidsprosesser. De skal kunne reflektere over utfordringer i styring og ledelse i en entreprenørbedrift.

Kursets innhold
 • Styring, ledelse og oppstartbedrifters utvikling
 • Bedriftens forretningsidé, forretningsmodell, strategi og kapitalkilder
 • Ledelse av oppstartsbedrifter
 • Innovasjonsprosessen, intra- og entreprenørskap
 • Ledelse under usikkerhet og risiko
 • Aksjeloven og styrets oppgaver, styreansvar
 • Teamledelse og selvledelse- relevans for SMB
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger, gruppediskusjoner og bedriftsstudier. Undervisningen legges opp med høy grad av interaktivitet – gjennom presentasjoner, diskusjoner, gruppearbeid og møter med eksterne. 

Arbeidskrav.
Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og bidra aktivt til kunnskapsutveksling og klassediskusjon. Oppmøte dokumenteres av foreleser ukentlig. Studentene må løse to oppgaver for å gå opp til eksamen, en gruppeoppgave og et refleksjonsnotat (begge skal legges ut på itslearning). Gruppeoppgaver fordeles ved semesterstart med en tidsfrist for påmelding, og leveres som presentasjon/forelesning med tilhørende diskusjon og spørsmålsstilling i plenum. Den andre oppgaven er en individuell egen-vurdering (refleksjonsnotat på ca. 2 sider) som skal reflektere over læring i løpet av semesteret gjennom aktiv deltakelse i klassediskusjoner og pensumpresentasjoner.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs læringsplattform It's learning.

Kurset avsluttes med en inntil 30 minutters muntlig individuell eksamen.
På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

 

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk22Arbeidskravet er beskrevet under punktet læreprosess i kursbeskrivelsen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravet er beskrevet under punktet læreprosess i kursbeskrivelsen.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
ENT36731
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei30 Minutt(er)Individuell På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:30 Minutt(er)
Kommentar:På avsluttende muntlig eksamen vil det bli tatt utgangspunkt i publiseringene (elementene i forretningsplanen m.m.) som er gjort i løpet av semesteret, og det vil bli stilt spørsmål som tester kandidatens forståelse for faget.
Eksamenskode:ENT36731
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
29 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
25 Time(r)
Eksamen
30 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.