FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade

FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade

Kurskode: 
FAK 2623
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cathrine Bjune
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Etter endt kurs skal studentene kunne selge og gi veiledning om Brann- og kombinert forsikring, ansvarsforsikring, motorvognforsikring og transportforsikring til små og mellomstore bedrifter. Kurset er akkreditert av Eficert.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter kurset kunne redegjøre for rettslig erstatningsansvar og kunne vilkår for ansvarsforsikring, kunne vilkår for og tariffere innen brann- og kombinert forsikring og kunne transportforsikringsvilkår og leveringsbetingelser.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne gi råd til kunder ved avtaleinngåelse innen områdene brann/kombinert, ansvarsforsikring og transportforsikring for små og mellomstore bedrifter.

Generell kompetanse

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.De må kunne de viktigste forsikringsdekninger og ha oversikt over hvordan de kompletter hverandre så de ser hvordan de virker sammen, for å unngå overlapping eller mangler ved dekningen, underforsikring.

De må kunne ha oversikt over forsikringsdekninger og sammenhengen mellom disse.

De må kunne reflektere over at dekningene og at det kan ha betydning for internasjonale dekninger og vilkår. Særlig for reassuransen og harmonisering av dekninger på tvers av landegrenser.

 

Kursets innhold

Brann og kombinert forsikring
Forsikringsavtaleloven, forsikringsavtalen, vilkår, tariff og skadeoppgjør

Ansvarsforsikring
Erstatningsansvar, vilkår, tariffering og risikovurdering

Motorvognforsikring
Tariffering, vilkår, skadeoppgjør

Transportforsikring
Produktkunnskap, leveringsbetingelser, transportørens ansvar, vilkår, tariffering, forsikringsbevis og felleshavari.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 4 (2+2) samlingsdager. Obligatorisk deltakelse
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26231
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26231
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
28 Time(r)
Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)
24 Time(r)
4 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It's learning
Eksamen
28 Time(r)
Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.