MAN 5137 Ledelse av læring og endring I

MAN 5137 Ledelse av læring og endring I

Kurskode: 
MAN 5137
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5138 - første semester
MAN 5139 - andre semester
Introduksjon

Handelshøyskolen BI har en ambisjon om å øke elevenes læring i norsk skole. For at skolen skal makte dette er det behov for omstilling og endring. Skolen må arbeide på nye og innovative måter og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring av skolen, også lærerne. Lærere må derfor trenes i ledelse. Ledelsesdimensjonen vil i fremtiden bli mer framtredende i alle oppgaver lærerne utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse. Programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. Temaene i programmet spenner følgelig fra klasseledelse til teamledelse og prosjektledelse.

Kunnskapsmål

Programmet lærer studentene hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig for utvikling av en bedre skole og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes. I tillegg lærer studentene hvordan elevdata kan brukes for å bedre egen undervisning.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne implementere nødvendige tiltak for å utvikle et godt skolemiljø med høyere læringsutbytte for elevene. De skal kunne benytte verktøy for å analysere elevdata. De skal være i stand til å evaluere egen undervisningskvalitet.

Generell kompetanse

Studentene skal først og fremst utvikles til å ta et større og mer selvstendig ansvar for utvikling av kvaliteten av elevenes læring i skolen. De skal i større grad enn tidligere våge å ta en lederrolle i klasserommet og være kritisk reflekterende til egne undervisningsmetoder.

Kursets innhold
 • Skolen som organisasjon
 • Klasseledelse
 • Effekter på elevenes læringsutbytte
 • Team og teamledelse
 • Ny som leder
 • Personlighet og typologi
 • Selvledelse
 • Team- og kollegacoaching
 • Kapasitet for endring
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene vil det bli utstrakt bruk av nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 75 timer. Programmet bygger på et ”blended learning”-konsept, dvs. en undervisningsform der samlinger og nettstøttet læring er de to hoved undervisningsformene. Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Master of Management-program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til to timer pr oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ Itslearning eller annet kursmateriell.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og "Lederskap og omstilling i skolen" . For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk

Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51371
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei3 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren. Fagoppgaven har en varighet på tre uker, og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Maks antall sider er 15.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:3 Uke(r)
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en fagoppgave, som teller 100 prosent av karakteren. Fagoppgaven har en varighet på tre uker, og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Maks antall sider er 15.
Eksamenskode:MAN 51371
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.