BIK 2003 Personalledelse

BIK 2003 Personalledelse

Kurskode: 
BIK 2003
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Våre ansatte er vår viktigste ressurs” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for det gode arbeidsmiljø, personalpolitikk, rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
 • Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR–aktiviteter
 • Ha kunnskap om relevante lov-, avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.
Ferdighetsmål

Bli mer bevisst sin rolle som personalleder og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
Kunne ta i bruk viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

Generell kompetanse

Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-alktiviteter i en organisasjon
Se potensialet i å se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet

Kursets innhold
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 42 undevisningstimer, eller som nettstudium i kombinasjon med samlinger. 

Som en del av læringsprosessen, skal deltakerne bidra med et innlegg på BIs læringsplattform fra et nærmere delfinert emne.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det anbefales grunnleggende kunnskaper og/eller erfaring innen organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
En tre timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode: 
BIK 20031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
155 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.