BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2902 Logistikk og Markedsføring
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2914 Coaching og selvledelse
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2942 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
BIK 2943 Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar
BIK 2945 Ledelse i teori og praksis
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2949 Den digitale endringsagenten
BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn
BIK 2951 Strategi i praksis
BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse
BIK 2954 Customer Experience Management
BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3120 Bærekraftig finans
BIK 3122 Lev vel
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
BIN 3279 Forbrukeratferd med fordypning i merkevareledelse innen varehandelen
BIN 9929 Økonomistyring i varehandel
BMP 2303 Human Resource Management
BMP 2315 Prosjektledelse
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 Prestasjonsledelse
BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten
BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST 1410 Human Resource Management
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3115 Merkevarestrategi
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 3210 Digital markedsføring
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1113 Økonomistyring
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap
DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon
DIG 3420 Kommunikasjon og engasjement
DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid
DIG 3600 Design av interaktive apper
ELE 0776 Matematisk analyse
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3714 Personalledelse
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3778 Politisk kommunikasjon
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Eiendomsjus I
EMS 3525 Eiendomsmegling I
EMS 3630 Verdiskapende rådgivning
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3504 Entreprenøren som leder
EXC 2953 Organizational Behaviour and Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
FAK 2602 Risk Management
FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade
FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på
FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6219 Revisjon, teori og metode
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi
GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift
GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi
GRA 6290 Finansiering, pant og garantier
HIS 3410 Bedriften
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere
KLS 3400 Ledelse av kunst og kreativ næring
KLS 3401 Live-bransjene
KLS 3501 Digitalisering og teknologi i kreativ næring
MAN 2920-2921 Internasjonal skatterett
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5000 Finansiell strategi
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5006 Endringsledelse
MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv
MAN 5015 Governance; Risikostyring, compliance og internrevisjon
MAN 5021 Ledelse; makt og mening
MAN 5024 Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen
MAN 5045 PR-ledelse og strategisk kommunikasjon
MAN 5051 Strategisk ledelse
MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 5060 Identitet og merkevarebygging
MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft
MAN 5106 Consulting
MAN 5109 Human Resource Management
MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 5118 Helseledelse
MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
MAN 5124 Kriseledelse og -logistikk
MAN 5126 Organisering for det uventede
MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 5137 Ledelse av læring og endring I
MAN 5140 Ledelse av læring og endring II
MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 5157 Tilstedeværende ledelse - i en digital tid
MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - Globale perspektiver
MAN 5160 Markedsorientert forretningsstrategi
MAN 5163 Corporate Business Analytics
MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten
MAN 5177 Digitalisering og ledelse
MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
MAN 5183 Ledelse av lærings- og læreplanarbeid
MAN 5186 Juss for ledere
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MET 0180 Matematikk for siviløkonomer
MET 0910 Matematikk for økonomer
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 2123 Metode og innsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MRK 3414 Markedsføringsledelse
MRK 3433 Markedskommunikasjon
MRK 3512 Bærekraftig markedsføring
MRK 3633 Service og innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3540 HR-ledelse
PRK 3663 Strategisk medieplanlegging - KONTINUASJONSEKSAMEN
SLM 1001 Den digitale transformasjonen
SLM 1002 Digital forretningsstrategi
SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk
SLM 1004 Introduction to Customer Experience Management
SLM 1005 Measuring Customer Experiences
SLM 1006 The Digital Customer Experience
SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering
SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
SLM 2003 Prosjektstyring
SLM 2005 Motivasjon og omstilling
SLM 3003 Digitale endringer
SLM 4003 Grønn markedsføring og kommunikasjon
SLM 5001 Strategiske analyser
SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller
SLM 5003 Strategisk implementering
SLM 6001 Distribusjonskanaler
SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger
SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport
SLM 6004 Lederskap - en introduksjon
SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen
SLM 6007 Økonomistyring og strategi
SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse
SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft
SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans
SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper
SLM 7003 Finansiering av bærekraft
SMC 1001 Lederkurs for allmennleger
STR 1301 Strategi I
STR 3605 Strategi
SØK 1201 Makroøkonomi I
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3442 Samfunnsøkonomi
SØK 3520 Mikroøkonomi
VHL 3550 Senterledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3559 Økonomistyring og lean i varehandelen - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3682 Verdiskapende salg

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.