SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen

SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen

Kurskode: 
SLM 6005
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Emnenavn på engelsk: 
Leadership: understand yourself, your employees and your organization
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer noe som krever kunnskap, utvikling og, tilpasning for ledere og medarbeidere. I kurset presenteres og diskuteres hva som bidrar til god ledelse. Kurset er aktuelt både for medarbeidere og ledere.

Kunnskapsmål

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • hva som ligger i begrepene ledelse, lederskap og administrasjon
  • teorier og metoder for å utøve god ledelse
  • å forstå at lederrollen er del av et komplisert samspill som innebærer at det ikke finnes en enkel løsning om hva ledelse og lederskap er.
Ferdighetsmål

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • hvordan lederrollen kan utøves
Generell kompetanse

 Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter i

  • å kjenne til sentrale teorier og metoder innen ledelse
  • å kunne reflektere over konsekvenser av ledelse og administrasjon i egen praksis.
Kursets innhold

•    Begrepsavklaring
•    Hvorfor er ledelse viktig
•    Hva er god ledelse 
•    Medarbeidernes syn på ledelse
•    Kunsten å motivere medarbeidere i pålagt hjemmekontor
 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videoforelesinger

Litteraturlisten til BIK 2945 Ledelse i teori og praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Lederskap - en introduksjon er en del av SLM- kursserien, Lederskap i teori og praksis,  som består av SLM-kursene SLM 6004 Lederskap - en introduksjon, SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen og  SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid. Kursene er basert på BIK 2945 Ledelse i teori og praksis, 7.5 ECTS som tilhører programmet Grunnutdanning i ledelse. Dersom du har gjennomført de tre kursene fra samme SLM- kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng..

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits