BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

BIK 2948 Design Thinking for nyskaping

Kurskode: 
BIK 2948
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Emnenavn på engelsk: 
Design thinking for innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er rett og slett vanskelig. De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de er både kreative og systematisk, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til både å skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler.

Formålet med dette kurset er å gi studentene den kunnskapen, de verktøyene og de ferdighetene de trenger for å bli markedsorienterte produktutviklere. Studentene skal lære seg å gjennomføre utviklingsprosesser ved hjelp av Design Thinkings. De skal lære seg å samle inn markedsinformasjon, utvikle enkle prototyper, gjennomføre markedstester og lage enkle forretningsplaner. Kurset passer for studenter som ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til utvikling i sin bedrift (både offentlige og private). Gjennom dette kurset vil studentene få de verktøyene og den kunnskapen de trenger for å lykkes med produktutvikling i dagens marked.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for Design Thinking og hvordan denne utviklingsprosessen kan føre til verdiskaping.
 • Redegjøre for suksessfaktorer for produktutvikling
 • Redegjøre for utfordringer ved implementering av Design Thinking.
 • Forklare betydningen av god markedsforståelse for nyskaping.
 • Beskrive hvordan man kan skaffe seg relevant markedsinnsikt
 • Beskrive hvorfor og hvordan vi gjennomfører markedstesting
 • Beskrive enkle teknikker for å utvikle forretningsplaner
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Strukturere en Design Thinking produktutviklingsprosess
 • Beherske teknikker for å skaffe markedsinnsikt
 • Utvikle enkle konsepter og prototyper.
 • Gjennomføre enkle prototype/konsept-tester
 • Utarbeide enkle forretningsplaner
Generell kompetanse

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger ved nyskaping.

Kursets innhold
 • Design Thinking for innovasjon
 • Suksessfaktorer for nyutvikling
 • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Observasjonsteknikker
  • Intervjuteknikker
  • Crowdsourcing
 • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Prototypeutvikling og testing
  • Konsepttesting
 • Canvas forretningsplanutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsprosessen vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger som studenten kjenner fra eget liv/ egen arbeidsplass. Samlingene, som vil bestå av både forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner, vil bli strukturert i moduler.  På disse samlingene vil studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av produktutviklingsverktøy. Mellom modulene skal studentene jobbe med en praktisk problemstilling. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser og få tilbakemelding på innlevert og presentert materiale.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Dette kurset har ingen forkunnskapskrav.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29481
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 29481
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
17 Time(r)
Egne aktiviteter knyttet til webinarer og selvstudieaktiviteter, lese litteratur
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Minutt(er)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.