SLM 6001 Distribusjonskanaler

SLM 6001 Distribusjonskanaler

Kurskode: 
SLM 6001
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Emnenavn på engelsk: 
Distribution Channels
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i markedsføring og distribusjonskanaler. Valg og ledelse av ulike organisasjonsformer står sentralt, som for eksempel valg mellom marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter. Produktledelse handler om å forvalte en bedrifts produkter med sikte på å skape verdier for både bedriften og dens kunder.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av ulike eierstrukturer og måter å organisere forsyningskjeden på.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kjennskap til alternative former for samarbeid mellom bedrifter i forsyningskjeden
 • Kjenne til drivkrefter bak valg av samarbeidsformer mellom bedriftene i forsyningskjeder
 • Inneha kunnskap om sammenhengen mellom ledelse, makt og konfliktstyring
 • transaksjonsegenskaper, styringsproblemer, transaksjonskostnader og styring/organisering
 • Kunnskap om produktledelse
 • Kunnskap om vertikal integrasjon
 • Kunnskap om franchising
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare de økonomiske, sosiale og politiske perspektivene for å analysere en markedsføringskanal/distribusjonskanaler

Studentene skal være i stand til å:

 • Kartlegge og vurdere konsekvensene av valg av ulike måter å organisere forsyningskjeden
 • Vurdere ulike former for påvirkning og gjennomføring av strategier i forsyningskjeden basert på makt og avhengighetsforhold
 • Analysere transaksjoner og vurdere konsekvenser av transaksjonsegenskaper for valg av ulike styringsformer, som for eksempel marked, hybrid og hierarki og mellom ulike former for kontrakter.
 • Kunne forvalte en portefølje av produktkategorier og produkter
Generell kompetanse

Kjenne til ulik samarbeidsformer og organiseringer i en forsyningskjede

Kursets innhold
 • Markedsføringsbegrepet
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transaksjonskostnadsanalyse
 • Distribusjonskanaler
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Makt og konflikter
 • Produktledelse
 • Produktportefølje
 • Marketing mix
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Distribusjonskanaler, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits