Bachelor i eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og fulgte normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Det overordnede kunnskapsmål for bachelorstudiet i eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI er at studentene tilegner seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling.

Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandler. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk, regnskapslære og økonomi. Gjennom disse fagområdene skal studentene opparbeide innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.

Ferdighetsmål

De ferdige utdannede studentene skal gjennom studiet tilegne seg kompetanse til å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, samt oppgjør av eiendomshandel.

Holdningsmål

Eiendomsmegleren har et ansvar som mellommann, noe som setter store krav til etisk bevissthet og integritet. Mange eiendomstransaksjoner kan gi opphav til vanskelige problemstillinger av eiendomsfaglig, juridisk og økonomisk karakter. Studentene skal tilegne seg faglige kunnskaper som setter de i stand til etisk refleksjon og derigjennom å ivareta de involverte interesser.

1. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Dette studieåret kalles også årsenhet i bedriftsøkonomi. For alternativ gjennomføring av årsenhet i bedriftsøkonomi, se under Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller under årsenheter.

2. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
EMS 3521 Jus for eiendomsmeglere I 7,5 X  
. Valgkurs 7,5 X  
EMS 3525 Eiendomsmegling I 15 X X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
EMS 3524 Jus for eiendomsmeglere II 7,5   X

. VALGKURS Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2011 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship 7,5 X  
ELE 3703 Økonomisk sosiologi 7,5 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet 7,5 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication 7,5 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5 X  
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3708 Kjøpesenterledelse 7,5 X  
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5 X  
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5 X  
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
ELE 3716 Organization and Change 7,5 X  
ELE 3727 Corporate Environmental Management 7,5 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5 X  
ELE 3734 Butikkledelse 7,5 X  
ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid 7,5 X  
ELE 3738 Festivalledelse 7,5 X  
ELE 3739 Co-creation 7,5 X  
ELE 3740 Grønn markedsføring 7,5 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap 7,5 X  
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
INF 3402 IT i organisasjoner 7,5 X  
INF 3628 Digital virksomhetsutvikling 7,5 X  
JOU 3402 Nyhetsjournalistikk 7,5 X  
JOU 3548 Medieøkonomi og medieutvikling 7,5 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett 7,5 X  
KLS 3630 Movie Industry 7,5 X  
MRK 3400 Kulturforståelse 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
MRK 3544 Politisk økonomi 7,5 X  
MRK 3560 Massepåvirkning 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
RLS 3580 Bærekraftig reiseliv 7,5 X  
SHI 3401 The Maritime Industry 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  
VHL 3554 Prisstrategi 7,5 X  

. 3. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler 7,5 X  
EMS 3666 Eiendomsmegling II 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere III 15 X X
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet 0   X
EMS 3623 Eiendomsmegling III 7,5   X
EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendom 15   X