Bachelor i eiendomsmegling

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår - kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:

  • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
  • Bachelorstudiet i finans
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X  
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
MRK 2714 Markedsføring 6 X  
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6   X
JUR 2400 Juridiske emner 6   X
MET 8006 Statistikk 6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6   X
SØK 2484 Makroøkonomi 6   X

For alternativ gjennomføring av årsenhet i bedriftsøkonomi, se under Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller under årsenheter.

2. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X  
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X  
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X  
EMS 2225 Eiendomsmegling I 12 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6   X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12   X
3. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X  
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 X  
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 6 X X
EMS 2305 Eiendomsmegling II 9 X X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 12 X X
EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling 15   X
EMS 9118 Muntlig eksamen (jus og eiendomsmegling) 0   X

2. og 3. studieår deltid over seks semestre - tre år

1. og 2. semester

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X  
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X  
EMS 2225 Eiendomsmegling I 12 X X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12   X
3. og 4. semester
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X  
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X  
EMS 2305 Eiendomsmegling II 9 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6   X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6   X
5. og 6. semester
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X  
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 6 X X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 12 X X
EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling 15   X
EMS 9118 Muntlig eksamen (jus og eiendomsmegling) 0   X