Bachelor i eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (1.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Grunnfag i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi markedsføring.

Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
HIS 9710 6 Markedsøkonomiens utvikling X
MET 9100 6 Matematikk for økonomer X
MRK 8614 6 Markedsføringsledelse X
BØK 2305 18 Regnskap og bedriftsøkonomi X X
JUR 9755 6 Forretningsjus X
MET 8006 6 Statistikk X
ORG 9601 6 Organisasjonspsykologi og ledelse X
SØK 8400 6 Makroøkonomi X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2. og 3.år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. og 3. år – deltid over seks semestre.

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004 Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006
EMS 2221 12 Jus for eiendomsmeglere I X
EMS 2222 6 Budsj. og øk.styring for eiendomsmeglere X
EMS 2225 6+6 Eiendomsmegling I X X
EMS 2224 12 Jus for eiendomsmeglere II X
EMS 2301 6 Eiendomsfinansiering X
EMS 2328 12 Markedsføring og salg av tjenester X
EMS 2305 6+3 Eiendomsmegling II X X
EMS 2223 6 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere X
EMS 9354 6 Mikroøkonomi X
EMS 2360 6 Metode og dataanalyse X
EMS 2308 6+6 Jus for eiendomsmeglere III X X
EMS 2302 3+3 Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 2311 15 Diplomoppgave X
EMS 9118 Muntlig eksamen X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. år– heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
EMS 2221 12 Jus for eiendomsmeglere I X
EMS 2222 6 Budsj. og øk.styring for eiendomsmeglere X
EMS 2225 6+6 Eiendomsmegling I X X
EMS 2328 12 Markedsføring og salg av tjenester X
EMS 2223 6 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere X
EMS 2224 12 Jus for eiendomsmeglere II X

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (3.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 3. år– heltid over to semestre

Kurskode Studiepoeng* Kursnavn Høst 2003 Vår 2004
EMS 2360 6 Metode og dataanalyse X
EMS 2301 6 Eiendomsfinansiering X
EMS 9354 6 Mikroøkonomi X
EMS 2308 6+6 Jus for eiendomsmeglere III X X
EMS 2305 6+3 Eiendomsmegling II X X
EMS 2302 3+3 Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 2311 15 Diplomoppgave X
EMS 9118 Muntlig eksamen

* Tre studiepoeng tilsvarer det som inntil våren 2003 var ett vekttall.

Tilbake