Bachelor i eiendomsmegling

Eiendomsmeglerstudiet (2.år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Eiendomsmeglerstudiet 2. år – deltid over fire semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002 Høst 2002 Vår 2003
EMS 9515 4 vt. Jus for eiendomsmeglere I X
EMS 9114 2 vt. Markedsøkonomi X
EMS 9116 4 vt. Jus for eiendomsmeglere II X
EMS 9517 4 vt. Eiendomsmegling X X
EMS 9920 4 vt. Markedsføring og salg av tjenester X X
EMS 9419 2 vt. Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 9118 0 Muntlig eksamen eiendomsmegler X

Studieplanen omfatter 430 kurstimer over fire semestre. Selvstendig studiearbeid, oppgaveskriving og eksamener kommer i tillegg, og det kreves stor arbeidsinnsats for å gjennomføre studiet innenfor normert studietid.

Eiendomsmeglerstudiet (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Eiendomsmeglerstudiet 2. år– heltid over to semestre

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2001 Vår 2002
EMS 9515 4 vt. Jus for eiendomsmeglere I X
EMS 9114 2 vt. Markedsøkonomi X
EMS 9517 4(2+2)vt. Eiendomsmegling X X
EMS 9920 4(2+2) vt. Markedsføring og salg av tjenester X X
EMS 9419 2(1+1) vt. Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 9118 0 vt. Muntlig eksamen eiendomsmegler X
EMS 9116 4 vt. Jus for eiendomsmeglere II X