Bachelor i eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (1.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for Grunnfag i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 9100 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2414 Markedsføringsledelse 6 X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2. og 3.år) - deltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på deltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. og 3. år – deltid over seks semestre.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005 Høst 2005 Vår 2006 Høst 2006 Vår 2007
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X
EMS 2225 Eiendomsmegling I 6+6 X X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12 X
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X
EMS 2305 Eiendomsmegling II 6+3 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6 X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 X
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 6+6 X X
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 3+3 X X
EMS 2311 Diplomoppgave 15 X
EMS 9118 Muntlig eksamen 0 X

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (2.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 2. år– heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X
EMS 2225 Eiendomsmegling I 6+6 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6 X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12 X

Bachelorstudiet i eiendomsmegling (3.år) - heltid

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i eiendomsmegling 3. år– heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2004 Vår 2005
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 6+6 X X
EMS 2305 Eiendomsmegling II 6+3 X X
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 3+3 X X
EMS 2311 Diplomoppgave 15 X
EMS 9118 Muntlig eksamen X