Bachelor i eiendomsmegling

Eiendomsmeglerstudiet - gammel studiemodell

Deltidsmodell

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003 Høst 2003 Vår 2004
EMS 9515 4 (2+2) Jus for eiendomsmeglere I X
SØK 9354 2 Mikroøkonomi X
EMS 9116 4 Jus for eiendomsmeglere II X
EMS 9517 4 (2+2) Eiendomsmegling I X X
EMS 9920 4 (+2) Markedsføring og salg av tjenester X X
EMS 9419 2 (1+1) Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 9118 0 Muntlig eksamen X

Deltidsmodell for kullet som startet høsten 2001

Kurskode Vekttall Kursnavn Høst 2002 Vår 2003
EMS 9517 4 (2+2) Eiendomsmegling I X X
EMS 9920 4 (2+2) Markedsføring og salg av tjenester X X
EMS 9419 2 (1+1) Eiendomsmeglerregnskap X X
EMS 9118 0 Muntlig eksamen X

Tilbake