Bachelor i eiendomsmegling

Bachelorstudiet i eiendomsmegling

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 revideres bachelorstudiene, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år endres i studieåret 2009/2010, alle 2. år endres i studieåret 2010/2011 og alle 3. år i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og følger normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013.

Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er de som blir undervist i studieåret 2009/2010. Ønsker du å se hvordan revidert studieplan for 2. og 3. år ser ut i henholdsvis 2010/2011 og 2011/2012 kan du åpne disse nedenfor. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg grunnkompetanse i alle kjerneområder innen eiendomsmegling og tilstøtende fagområder som er relevante for den som skal drive med eiendomsmegling. Kjerneområdene innen eiendomsmegling er eiendomsmegling i praksis, juridiske emner og oppgjør av eiendomshandel. Disse tre kjerneområdene griper inn i hverandre og er overlappende. Andre sentrale temaer er serviceledelse, påvirkning, salg og salgsledelse, profesjonsetikk,, regnskapslære og økonomi. Innenfor disse fagområdene skal studentene bl.a. få innsikt i samspillet mellom etterspørsel og tilbud.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til privat- og bedriftsmarkedet, samt oppgjør av eiendomshandel.

Holdningsmål

Det stilles store krav til etisk bevissthet og integritet hos eiendomsmeglere. Studentene skal etter endt studium være klar over disse kravene, og ha tilstrekkelig kjennskap til lover og regler til å kunne praktisere eiendomsmegleryrket på en korrekt måte.

1. studieår 2009/2010 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 2914 Markedsføring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3401 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

Dette studieåret kalles også årsenhet i bedriftsøkonomi. For alternativ gjennomføring av årsenhet i bedriftsøkonomi, se under Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller under årsenheter.

2. studieår 2010/2011 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS XXX1 Jus for eiendomsmeglere I 7,5 X  
SØK XXX2 Mikroøkonomi 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
EMS XXXA Eiendomsmegling I 15 X X
EMS XXX2 Jus for eiendomsmeglere II 7,5   X
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5   X
SØK XXX4 Makroøkonomi 7,5   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2010.

3. studieår 2011/2012 - revidert plan

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
STR XXX1 Strategi 7,5 X  
EMS XXX4 Oppgjør av eiendomshandler 7,5 X  
EMS XXX5 Eiendomsmegling II 7,5 X  
EMS XXXC Jus for eiendomsmeglere III 7,5 X X
EMS XXX6 Markedsføring og salg av tjenester 15   X
EMS XXX9 Eiendomsmegling III 7,5   X
EMS XXX7 Muntlig eksamen 0   X

Kursbeskrivelsene vil bli publisert medio juni 2011. 2. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X
EMS 2225 Eiendomsmegling I 12 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6 X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12 X

3. studieår 2009/2010

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 X
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 6 X X
EMS 2305 Eiendomsmegling II 9 X X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 12 X X
EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling 15 X
EMS 9118 Muntlig eksamen (samlet for jus og eiendomsmegling) 0 X

2. og 3. studieår deltid over seks semestre - tre år

Handelshøyskolen BI har frem til og med studieåret 2007/2008 hatt tilbud om å gjennomføre Bachelorstudiet i eiendomsmegling på deltid. Studenter som startet høsten 2007 har fulgt følgende studieprogresjon, og er i sitt 5. og 6. semester studieået 2009/2010.

1. og 2. semester (studieåret 2007/2008)

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2221 Jus for eiendomsmeglere I 12 X .
EMS 8950 Investering og finansiering 6 X .
EMS 2225 Eiendomsmegling I 12 X X
EMS 2224 Jus for eiendomsmeglere II 12 . X

3. og 4. semester (studieåret 2008/2009)

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2301 Eiendomsfinansiering 6 X .
EMS 2328 Markedsføring og salg av tjenester 12 X .
EMS 2305 Eiendomsmegling II 9 X X
EMS 2223 Årsregnskap og skatt for eiendomsmeglere 6 . X
EMS 9354 Mikroøkonomi 6 . X

5. og 6. semester (studieåret 2009/2010 - siste gang)

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
EMS 2360 Metode og dataanalyse 6 X .
EMS 2302 Oppgjør av eiendomshandler 6 X X
EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III 12 X X
EMS 2311 Bacheloroppgave i eiendomsmegling 15 . X
EMS 9118 Muntlig eksamen (jus og eiendomsmegling) 0 . X