Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

STR 2400 Strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

STR 2400 Strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Fred Wenstøp, Bente Løwendahl

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset skal gi studentene god innsikt i strategisk ledelse, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Studentene vil lære om problemer og metoder knyttet til utvikling innenfor ulike typer bedrifter, både små og store, og innenfor ulike sektorer og bransjer.
  Studentene vil få forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring. Kurset vil også behandle beslutninger og beslutningsprosesser. Målet er å gi studentene grunnleggende innsikt i praktiske fremgangsmåter i situasjoner med målkonflikter.

  Forkunnskaper
  Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Løwendahl, Bente R. og Fred Wenstøp. 2010. Grunnbok i strategi. 3. utg. Cappelen Akademisk

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Hammond, John S., Ralph L. Keeney, Howard Raiffa. 1999. Smart choices : a practical guide to making better decisions. Boston, Mass. : Harvard Business School Press
  Johnson, Gerry, Kevan Scholes and Richard Whittington. 2009. Fundamentals of strategy. 2nd ed. Harlow : FT Prentice Hall
  Løwendahl, Bente R. og Fred Wenstøp. 2008. Skriv gode oppgaver! : praktisk innføring i bruk av informasjon, effektiv skriving og samarbeid med bedrifter og andre organisasjoner. Oslo : Cappelen akademisk forlag
  Wenstøp, Fred og Knut Lehre Seip. 2009. Verdier og valg : verdibasert beslutningsanalyse i praksis. Oslo : Universitetsforlaget


  Annet:
  Utdelt materiale


  Emneoversikt
  • Strategibegrepet
  • Visjon, forretningside og mål
  • Målformulering
  • Strategiske valg
  • Verdiskapning, verdikjeder, verdiverksteder, verdinettverk
  • Intern analyse
  • Ekstern analyse
  • Evaluering av alternativer
  • Fra beslutning til gjennomføring

  Dataverktøy
  Det anbefales å bruke dataverktøy.

  Anbefalt programvare
  Excel, Pro&Con for Excel. Programvaren med bruksanvisning vil bli gjort tilgjengelig for BIs studenter.
  En forbedret utgave av Pro&Con finnes som del av programvaren STRATEGOS student som integrerer lærebok og prosjektoppgave med analyse, og er tilgjengelig gjennom adressen http://www.strategosoft.no


  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres over 36 kurstimer. Gjennomføringen skjer med forelesning, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven.
  Studentene skal arbeide i grupper på inntil tre studenter med en selvvalgt organisasjon der de skal utvikle et strategisk rammeverk og foreta en konkret beslutningsanalyse, gjerne med støtte av programvare. Retningslinjer og krav til prosjektarbeidet vil deles ut ved kursets begynnelse. Hver gruppe skal på et tidlig tidspunkt presentere sitt forslag til prosjektarbeid for klassen i form av organisasjon, visjon, forretningside, målhierarki og handlingsalternativ. Hensikten er å skape et aktivt læringsmiljø rundt konkrete problemstillinger, slik at studentene som presenterer får konstruktiv kritikk både fra klassen og fra foreleser.
  Forelesningene skjer i plenum, mens gruppepresentasjoner og veiledning skjer i team, slik at hver gruppe har omtrent 25 minutter til presentasjon, diskusjon og tilbakemelding. Gruppene bør være på tre studenter, og ikke flere enn tre. Teamenes størrelse bør være 15 studenter (fem grupper), slik at en teamseanse tar omtrent tre skoletimer.

  Nettstudier
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. BI nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan, oppgaver og faglige artikler knyttet til ulike emner. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett, med fagsider og diskusjonsgrupper, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.  Eksamen
  Skriftlig kontrolleksamen 1 time, vurderes bestått/ikke bestått
  Prosjektoppgave, teller 100 % av karakteren.

  Inntil tre studenter kan gå sammen om en felles prosjektoppgave, men oppgaven kan også gjøres individuelt.


  Eksamenskode(r)
  STR 24004 - Skriftlig eksamen 1-time. Blir vurdert bestått/ikke bestått.
  STR 24005 - Prosjektoppgave. Teller 100% av karakteren i kurset STR 2400 Strategi, 6 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt i forbindelse med skriftlig eksamen.
  Alle hjelpemidler tillatt i forbindelse med prosjektoppgaven.


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon