Bachelor i økonomi og forretningsjus

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår - kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:

  • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
  • Bachelorstudiet i finans
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X  
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
MET 2610 Matematikk for økonomer    6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II    6   X
JUR 2400 Juridiske emner    6   X
MET 8006 Statistikk    6   X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse    6   X
SØK 2484 Makroøkonomi    6   X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt    6 X  
JUR 2300 Jus I   18 X  
SØK 9354 Mikroøkonomi    6 X  
BØK 8950 Investering og finansiering    6   X
JUR 2301 Jus II   18   X
JUR 9807 Avgiftsrett    6   X
3. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2302 Operativ økonomistyring    6 X  
JUR 2401 Jus III   18 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
JUR 2402 Jus IV   18   X
JUR 9808 Skatterett    6   X
STR 2400 Strategi    6   X