Bachelor i økonomi og forretningsjus

Bachelorstudiet i forretningsjus (1.år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid.

Årsenhet i bedriftsøkonomi utgjør 1. år på de aller fleste Bachelorstudier i økonomi.

Normalstudieplan for årsenhet i bedriftsøkonomi – heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MET 2591 Matematikk for økonomer 6 X
MRK 2514 Markedsføring 6 X
BØK 2305 Regnskap og bedriftsøkonomi 18 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Bachelorstudiet i forretningsjus (2. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Bachelorstudiet i forretningsjus er Årsenhet i bedriftsøkonomi .

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i forretningsjus, 2. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
JUR 2300 JUS I 18 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
JUR 2301 JUS II 18 X
JUR 9807 Avgiftsrett 6 X

Bachelorstudiet i forretningsjus (3. år)

Normalstudieplanen viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på heltid, også kalt normert studietid. 1. år på Bachelorstudiet i forretningsjus er Grunnfag i bedriftsøkonomi

Normalstudieplan for Bachelorstudiet i forretningsjus, 3. år - heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst 2005 Vår 2006
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
JUR 2401 JUS III 18 X
STR 2400 Strategi 6 X
JUR 9808 Skatterett 6 X
JUR 2402 JUS IV 18 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X