Bachelor i økonomi og forretningsjus

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår:

  • Bachelorstudiet i eiendomsmegling
  • Bachelorstudiet i finans
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
  • Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
2. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt 6 X
JUR 2300 Jus I 18 X
SØK 9354 Mikroøkonomi 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering 6 X
JUR 2301 Jus II 18 X
JUR 9807 Avgiftsrett 6 X
3. studieår
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2302 Operativ økonomistyring 6 X
JUR 2401 Jus III 18 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
JUR 2402 Jus IV 18 X
JUR 9808 Skatterett 6 X
STR 2400 Strategi 6 X