Studieplan heltid

Studieåret 2017/2018 Undervisningen i enkelte forelesninger, eller hele kurs kan bli gjennomført på engelsk. NB! Studieplaner for skoleåret 2018/2019 er oppdatert i den nye studentportalen portal.bi.no.Studieplan Bachelor i Økonomi og administrasjon 2018/2019Valgkursoversikt for Bachelor i Økonomi og administrasjon 2018/2019

1. år heltid - to semestre

Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestre) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse 7,5   X

2. år heltid - to semestre

Fulført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
MET 3590 Metode og økonometri 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
  Valgkurs 2 7,5   X

3. år heltid - to semestre I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i høstsemesteret (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på det endelige vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Kurskode Kursnavn SP Høst Vår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
  Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X

Se punktet 3. år Fordypninger i menyen til høyre for å se utvalget av Fordypninger for studieåret 2017/2018.

I stedet for fordypning kan man velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, se 3. år valgkurs i menyen til høyre, og deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret, BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon. Det er også mulig å søke Internship (15 sp) i stedet for valgkurs, eller utveksling i hele 5. semester.  

Last Modified: 29.06.2018 07:46