Studieplan - deltid / nett

​Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

2015/2016 - 1. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X      
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X      
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestere) 7,5 X X    
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X    
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5     X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5     X  
BØK 3423 Finans 7,5       X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5       X

2015/2016 - 2. år - deltid, fire semestre

Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat. 

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X      
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X      
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X    
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X    
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5     X  
  Valgkurs 1 7,5     X  
MET 3590 Metode og økonometri 7,5       X
  Valgkurs 2 7,5       X

2015/2016 - 3. år - deltid, fire semestre

På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i 3. semester (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i 4. semester, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.​​Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave (BTH 3620) i vårsemesteret.

Kurskode Kursnavn Studie-poeng Høst Vår Høst Vår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X      
STR 3605 Strategi 7,5 X      
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X    
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X    
  Valgkurs 3 7,5     X  
  Valgkurs 4 7,5     X  
Bacheloroppgave 15       X

Last Modified: 18.04.2016 13:44