3. år - heltid, fordypninger

Undervisningen i kursene med 15 studiepoeng vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng. I forbindelse med bacheloroppgavene vil det bli holdt seminarer og gitt veiledning i grupper.​​

​For studieåret 2015/2016 er det mulig å velge mellom følgende fagområder som fordypning: 

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi 15 X  
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og teknologi 15   X
BST 1410 Human Resource Management 15 X  
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management 15   X
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi 15 X  
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi 15   X
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management 15 X  
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 15   X
BST 2412 International Business 15 X  
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business 15   X
BST 2531 Prosjektledelse 15 X  
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse 15   X
BST 3010 Innovasjonsledelse 15 X  
BTH 3011 Bacheloroppgave - Innovasjonsledelse 15   X
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse 15 X  
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse 15   X
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB 15 X  
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB 15   X

Last Modified: 18.04.2016 13:44