3. år - deltid / nett

På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i 3. semester (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i 4. semester, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret.

2013/2014 - 3. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X      
STR 3600 Strategi 7,5 X      
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X    
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X    
  Valgkurs 3 7,5     X  
  Valgkurs 4 7,5     X  
Bacheloroppgave 15       X

Last Modified: 07.03.2019 08:12