2. år - deltid / nett

​Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

2013/2014 - 2. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X      
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X      
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X    
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X    
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5     X  
  Valgkurs 1 7,5     X  
MET 3590 Metode og økonometri 7,5       X
  Valgkurs 2 7,5       X

Last Modified: 07.03.2019 08:12