1. år - deltid / nett

​Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

2013/2014 - 1. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X      
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X      
MET 2910 ​Matematikk for økonomer (går over to semestre)  ​7,5 ​X X​
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X    
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5     X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5     X  
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5       X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5       X

Last Modified: 07.03.2019 08:12