3. år - deltid

På deltid er studiet lagt opp over fire semestre. I 3. studieår er det lagt opp til at studentene skal velge et kurs på 15 studiepoeng i 3. semester (utgjør valgkurs 3 og 4), og skrive en tilhørende Bacheloroppgave i 4. semester, 15 studiepoeng. Til sammen vil dette utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og studentene vil få en påskrift på vitnemålet om at de har tatt en fordypning i det fagområdet som er valgt.Alternativt kan studentene velge å ta andre valgkurs i høstsemesteret, for deretter å skrive en generell bacheloroppgave i vårsemesteret.

2012/2013 - 3. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. semHøst 2. semVår 3. semHøst 4. semVår
BØK 3632 Finansiell styring 7,5 X  
STR 3600 Strategi 7,5 X  
BØK 3651 Strategisk økonomistyring 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
Valgkurs 3 7,5 X  
Valgkurs 4 7,5 X  
Bacheloroppgave 15   X

Kontakt ditt studiested for informasjon om hvilke kurs det er mulig å velge i 3. og 4. semester.

Last Modified: 07.03.2019 08:05