2. år - deltid

​Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

2012/2013 - 2. år - deltid, fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. semHøst 2. semVår 3. semHøst 4. semVår
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X      
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X      
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X    
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X    
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5     X  
MET 3592 Økonometri 7,5   X
Valgkurs 2 7,5       X

ValgkursGenerell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2012 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2012, og for vårsemesteret 2013 i desember 2012. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
ELE 3707 Sosiale medier 7,5 X  
ELE 3714 Personalledelse 7,5 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere 7,5 X  
MRK 3510 Markedskommunikasjon 7,5 X  
PRK 3520 Medier i moderne samfunn 7,5 X  
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi 7,5   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5
MRK 3500 B2B markedsføring og salg 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:05