1. år - deltid

​Første studieår på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon kalles også Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

2012/2013 - 1. år - deltid, fire semestre 

Kursnavn Studiepoeng 1. semHøst 2. semVår 3. semHøst 4. semVår
HIS 3410 Bedriften 7,5 X . . .
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X . . .
MET 2910 Matematikk for økonomer 7,5 X X . .
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5 . X . .
BØK 3411 Finans og økonomistyring I 7,5 . . X .
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 . . X .
BØK 3421 Finans og økonomistyring II 7,5 . . . X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5 . . . X

Last Modified: 07.03.2019 08:05