2. år - heltid

​Andre studieår kalles også Høyskolekandidatstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført og bestått 1. og 2. år gir tittelen Høyskolekandidat.

2012/2013 - 2. år - heltid, to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
Valgkurs 1 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
MET 3592 Økonometri 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X
Valgkurs 2 7,5   X

SPÅ* I kurset Interkulturell kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
SPÅ 2911 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig 7,5 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig 7,5 X  

Last Modified: 07.03.2019 08:05