Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Studieplanene nedenfor viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på normert studietid.

Fra og med studieåret 2009/2010 ble bachelorstudiene revidert, slik at minste kursstørrelse som hovedregel vil være 7,5 studiepoeng. Dette innebærer en omlegging av kursstrukturen i hvert enkelt studium. Endringene fases inn pr. studieår, slik at alle 1. år ble endret i studieåret 2009/2010, alle 2. år ble endret i studieåret 2010/2011 og alle 3. år endres i studieåret 2011/2012.

Studenter som startet på sine studier før høsten 2009, og fulgte normert studietid, skal fullføre etter tidligere kursstruktur. Det vil bli arrangert kontinuasjonseksamener for alle 1. og 2. års-kurs til og med våren 2012, og for alle 3. års-kurs til og med våren 2013. Mer informasjon om revisjon av bachelorstudiene kan du finne under studentinformasjon på www.bi.no

Studieplanene er her presentert slik at kursene som fremkommer, er kurs som blir undervist i studieåret 2011/2012. Trenger du å se tidligere studieplaner kan du finne disse her.

Læringsmål for studiet Studentene skal opparbeide en bred kunnskaps- og ferdighetsplattform innen økonomi- og ledelsesfagene. Innenfor dette programmet skal studentene tilegne en solid forståelse av økonomisk virksomhet fra de bedriftsinterne til de markedsmessige og samfunnsmessige perspektivene. Studentene skal etablere den beste kunnskapsplattformen for videre studier i økonomi og ledelse på masternivå.

Kunnskapsmål

Gjennom programmets basis- og kjernekurs vil studentene opparbeide kunnskap om virksomhetsstyring og regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, samt ledelse og motivering av medarbeidere. Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Samlet skal studentene få en solid innføring i fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Ferdighetsmål

Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i økonomiske og strategiske analyser. Studentene skal kunne anvende disse ferdighetene til problemløsning for bedrifter og til å støtte beslutninger av finansiell, strategisk og organisatorisk art. I tillegg opparbeider studentene seg grunnleggende ferdigheter i analyse av økonomisk politikk og makroøkonomiske utviklingstrekk.

Holdningsmål

Studentene skal verdsette faglig etterrettelighet og analytisk presisjon. Studentene skal lære analysens slagkraft og begrensninger.

1. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1113 Økonomistyring 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
MET 1180 Matematikk 7,5 X X
BØK 1121 Finans 7,5   X
MET 1190 Statistikk 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X
SØK 1101 Mikroøkonomi 7,5   X

2. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse 7,5 X  
JUR 3420 Forretningsjus 7,5 X  
ORG 1210 Organisasjonsteori og HRM 7,5 X  
SØK 1201 Makroøkonomi I 7,5 X  
MAD 1214 Logistikk 7,5   X
x Valgkurs 1 7,5   X
x Valgkurs 2 7,5   X
x Valgkurs 3 7,5   X

. VALGKURS 2. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i vårsemesteret 2012 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 2. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3718 Medieøkonomi 7,5   X
ELE 3719 Matematikk valgfag 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3731 Information Technology in Organizations 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3566 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis 7,5   X
RLS 3584 Opplevelsesøkonomi 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X

3. studieår 2011/2012

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 1322 Finans II 7,5 X  
MET 1333 Økonometri 7,5 X  
STR 1301 Strategi I 7,5 X  
SØK 1344 Mikroøkonomi II 7,5 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring 7,5   X
STR 1320 Strategi II 7,5   X
SØK 1366 Makroøkonomi II 7,5   X
x Valgkurs 4 7,5   X

. VALGKURS 3. ÅR Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i vårsemesteret 2012 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i desember 2011. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang. Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship 7,5   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders 7,5   X
ELE 3707 Sosiale medier 7,5   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics 7,5   X
ELE 3711 Sociology for Business Students 7,5   X
ELE 3712 Risk Management and Governance 7,5   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter 7,5   X
ELE 3718 Medieøkonomi 7,5   X
ELE 3719 Matematikk valgfag 7,5   X
ELE 3720 Mediehåndtering 7,5   X
ELE 3721 Place Management 7,5   X
ELE 3722 EU, EØS og Norge 7,5   X
ELE 3723 Politisk styring 7,5   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet 7,5   X
ELE 3725 Prosjektledelse 7,5   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi 7,5   X
ELE 3731 Information Technology in Organizations 7,5   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises 7,5   X
ELE 3733 Organisering av ny virksomhet 7,5   X
ELE 3734 Butikkledelse 7,5   X
ELE 3735 Finansregnskap 7,5   X
ELE 3736 Real Estate Finance 7,5   X
EXC 2121 International Commercial Law 7,5   X
EXC 3603 International Economics 7,5   X
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
JUR 3613 Arbeidsrett 7,5   X
KLS 3550 Galleri og museum 7,5   X
MRK 3480 Forbrukeratferd 7,5   X
MRK 3500 Business to Business; markedsføring og salg 7,5   X
MRK 3566 Forbrukersosiologi og kultur 7,5   X
ORG 3640 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner 7,5   X
PRK 3523 Overtalelse i teori og praksis 7,5   X
RLS 3584 Opplevelsesøkonomi 7,5   X
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Oral Effective Presentations and Negotiations 7,5   X
SPÅ 2912 Kommunikasjon for næringslivet - Tysk muntlig 7,5   X
SPÅ 2922 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk muntlig 7,5   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig 7,5   X