Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonom)

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid.

1. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I   12 X  
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling    6 X
MRK 2514 Markedsføring    6 X  
MET 2410 Matematikk    9 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II    6   X
MET 2601 Statistikk    6   X
MRK 2280 Forbrukeratferd    6   X
SØK 2600 Samfunnsøkonomi I - Mikro/Makro    9   X

Fagsammensetningen er den samme for Bachelorstudiet i markedsføring og ledelse (Sivilmarkedsførerstudiet).

2. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 9805 Årsregnskap og skatt    6 X  
MET 2360 Metode og dataanalyse    6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori    6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon i - skriftlig    6 X  
SØK 2221 Samfunnsøkonomi II - Mikro II/Offentlig økonomi    6 X  
BØK 2212 Finans I    6   X
BØK 2302 Operativ økonomistyring    6   X
MAD 2114 Logistikk    6   X
MRK 2280 Forbrukeratferd    6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon i - muntlig    6   X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Intercultural Communication in English - skriftlig    6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - skriftlig    6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig    6 X  
SPÅ 2402 Business Communication in English - muntlig    6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig    6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig    6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig    6   X

Det tas forbehhold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursen

3. studieår

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2212 Finans I    6 X
BØK 2215 Strategisk økonomistyring    6 X
ORG 2211 Bedrift og Samfunn II    6 X
STR 2200 Strategi   12 X X
Valgfag* Ett valgfag velges om høsten og ett om våren 6+6 X X
BØK 2213 Finans II    6   X
ORG 2600 Økonomisk sosiologi    6   X
SØK 2300 Samfunnsøkonomi III - Makro II    6   X
Valgfag*
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2300 Skatteøkonomi 6 X X
BØK 2603 Konsernregnskap 6 X X
GRA 2130 Prosjektledelse 6 X X
MET 2214 Matematikk valgfag 6 X X
MRK 2280 Forbrukeratferd 6 X X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X X
ORG 2401 Innovasjon og entreprenørskap 6 X X
SØK 2310 Corporate Enviromental Management 6 X X
ORG 2601 Kina studier 6 X
Kina studier innbærer et besøk på minimum 2 ½ uker i Kina i juli / august, og man returnerer til Norge før ordinær semesterstart ved Handelshøyskolen BI.