Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon

Studieprogram: 
Master i regnskap og revisjon
Studiepoeng: 
120
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Erlend Kvaal
Kandidatprofil

BIs masterstudium i regnskap og revisjon har en klar internasjonal profil, samtidig som det på sentrale områder er forankret i norsk regelverk. Studiet er først og fremst myntet på de som ønsker å oppfylle utdanningskravene for statsautorisert revisor. I tillegg til revisjon er studiet høyst relevant for en rekke andre karriereveier der regnskapsforståelse er viktig.

Studiet har fokus på fagområdene revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett, selskapsrett og etikk.

Studentene skal etter endt studium være fortrolig med problemstillinger som til enhver tid diskuteres innen ledende nasjonale og internasjonale fagmiljøer, både i akademia og i revisjonsprofesjonen. Studentene skal være i stand til å utføre revisorarbeid på høyt nivå i internasjonalt orienterte aksjeselskaper. For å tilegne seg de nødvendige teoretiske og metodiske ferdighetene må studentene gjennomføre krevende og selvstendige arbeider i løpet av studiet.

 

Kunnskapsmål

Studenten

  • skal ha avansert kunnskap i regnskap og revisjon, med vekt på globale, anerkjente regnskaps- og revisjonsstandarder.
  • skal ha avansert kunnskap om skatt- og avgiftsrett med vekt på nasjonale regler
  • skal ha kunnskap om selskapsrett med vekt på nasjonale regler
Ferdighetsmål

Studenten

  • skal kunne gjennomføre avanserte vurderinger og analyser av regnskapet og kunne løse komplekse revisjonsfaglige problemstillinger
  • skal kunne løse komplekse skatt- og avgiftsrettslige problemstillinger relevant for revisors yrkesutøvelse
  • skal kunne løse selskapsrettslige problemstillinger relevant for revisors yrkesutøvelse
  • skal kunne anvende relevant teori/relevant teoretisk rammeverk ved løsing av praktiske case
Generell kompetanse

Studenten

  • skal bli bevisst på interessekonflikter i revisjon og lære å kjenne igjen relevante etiske dilemmaer som kan oppstå ifm. revisors yrkesutøvelse
  • skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner som gjelder regnskap og revisjon
Studiemodeller
Master i regnskap og revisjon
Informasjon

I programmets 2. semester velger studentene 2 valgkurs. I programmets 3. semester velger studentene 3 valgkurs.

I 3. semester har studentene tilgang til en begrenset valgkursliste fra MSc in Business. Når det gjelder valgkursene fra MSc in Business så tilrettelegges ikke timeplanen mot timeplanen til Master i regnskap og revisjon. Det blir derfor studentens ansvar å påse at ikke kurs kolliderer med andre kurs. Valgkurslisten blir publisert på Itslearning. 

CourseCourse type2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
Valgkurs
12
 
Studentene velger 2 valgkurs fra listen under:
 
 
Valgkurs
6
 
 
Valgkurs
6
 
 
Valgkurs
6
 
 
Valgkurs
6
Programkurs
6
Programkurs
6
 
Studenter på utveksling må ta et metodekurs og et kurs i etikk.
Valgkurs
18
 
Studentene velger 3 valgkurs fra listen under:
 
Valgkurs
6
 
Valgkurs
6
 
Valgkurs
6
 
Valgkurs
6
Programkurs
30
Godkjent Undervisningsutvalget
Mandag, oktober 15, 2018