Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon

Kurs kode Kursnavn Kurs type
1. Semester (Høst)
2. Semester (Vår)
3. Semester (Høst)
4. Semester (Vår)
GRA 6215 Skatt 1 Plattformkurs
M
GRA 6250 Revisjon 1 Plattformkurs
M
GRA 6025 Financial Management Plattformkurs
M
GRA 6258 Strategi Plattformkurs
M
GRA 6251 Forretningsjus Spesialisering
M
GRA 6252 Regnskap 1 Spesialisering
M
GRA 6255 Regnskap 2 Spesialisering
M
GRA 6253 Skatt 2 - Emner i selskapsstyring Spesialisering
M
GRA 6257 Revisjon 2 Spesialisering
M
GRA 6259 Økonomi og virksomhetsstyring Spesialisering
M
GRA 6260 Selskapsanalyse og verdsettelse Spesialisering
M
GRA 6262 Revisjon 3 og 4 Spesialisering
M
GRA 6261 Etikk HRS Spesialisering
M
GRA 6999 Masteroppgave Spesialisering
M

M=mandatory For informasjon angående modulundervising i 2. semester, se studiemodellen her Viktig at dere er kjent med innholdet i important student information

Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs. Studenter med bakgrunn som revisor, eller tilsvarende bakgrunn, skal ta Finans og Strategi Studenter med bakgrunn som siviløkonom, eller tilsvarende bakgrunn skal ta Skatt I og Revisjon I Noen studenter som har bakgrunn innen begge fagområdene nevnt ovenfor kan bli pålagt å ta andre relevante fag på masternivå som erstatning for disse Studenter med 4-årig siviløkonomutdanning avslutter studiet etter 3. semester.

BI tar forbehold om justeringer