Master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon

Kurs kode Kurs navn Studiepoeng Kurs type
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
GRA 6215 Skatterett,selskapsbeskattning og avgiftsrett
6
P
M*
GRA 6250 Introduksjonskurs i revisjon
6
P
M*
GRA 6258 Introduction to Strategic Management
6
P
M*
GRA 6025 Financial Management
6
P
M*
GRA 6263 Basic Financial Reporting
6
P
M*
GRA 6035 Mathematics
6
P
M*
GRA 6029 Corporate Responsibility
6
P
M*
GRA 6251 Forretningsjus
12
S
M
GRA 6252 Finansregnskap - teorier og metoder
6
S
M
GRA 6253 Emner i selskapsrett og omorganiseringer - International skatterett- og avgiftsrett
12
S
M Modul 1**
(Modul 2**)
GRA 6257 Revisjon II: Revisjonsteori- og metode
6
S
M Modul 2**
(Modul 2**)
GRA 6255 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS)
12
S
M Modul 2**
(Modul 1**)
GRA 6259 Økonomi- og virksomhetsstyring
6
S
M
GRA 6260 Selskapsanalyse og verdsettelse
6
S
M
GRA 6262 Revisjon III og IV: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer
12
S
M
GRA 6261 Etikk og sentrale rammevilkår for revisor
6
S
M***
M***
GRA 6999 Masteroppgave
30
M

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår. Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering. Master i regnskap og revisjon 2007-2009

M* Alle studenter skal ha 12 studiepoeng i plattformkurs. Plattformkursene skal gi studentene grunnlag for gjennomføring av spesialiseringskursene. Valg av plattformkurs (P) skjer i samråd med Associate Dean for studiet utfra kandidatens fagsammensetning på lavere grads nivå. Det gjøres oppmerksom på at det for noen kandidater ikke vil være et valg, men et krav om å gjennomføre bestemte plattformkurs. Pålegg om bestemte plattformkurs kan ikke oppfattes som en bekreftelse på at studenten har de nødvendige grunnkunnskaper i fag som dekkes av andre plattformkurs. BI vill kunne gi anbefaling til studenter om å styrke sine grunnkunnskaper i enkelte fag i tillegg til pålegg om plattformkurs. Det studentens eget ansvar å sørge for å ha nødvendige kunnskaper for gjennomføring av spesialiseringskursene.

Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske. (Mer informasjon om kurspåmelding finner du her.) Studenter med bakgrunn som revisor, eller tilsvarende bakgrunn, skal i hovedsak ta Finans og Strategi Studenter med bakgrunn som siviløkonom, eller tilsvarende bakgrunn skal i hovedsak ta Skatt I og Revisjon I For øvrige kandidater skjer valg eller pålegg om plattformkurs skje utfra vurdering av bakgrunn (dvs kurs som inngår i fullført bachelorgrad)

** Våren 2008 vil Regnskap og revisjon foreleses som modul 2.

*** Kurset GRA 6263 Etikk: Undervisningen fordeler seg over to semestre, med avsluttende eksamen i høstsemesteret.

Masteroppgave: For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være Metodekurs. Metodekurset er på ca 10 timer og gir ikke studiepoeng, men er obligatorisk. Studenter som har fått innvilget fritak for masteroppgave vil avslutte studiet i etter 3. semester. Kurs på Master i regnskap og revisjon inngår ikke i øvrige kursporteføljer.

Viktig informasjon: Vi ber alle lese viktig informasjon om master programmene i studiehåndboken.