Master i regnskap og revisjon

Studiehåndboken 2011/2012

In English

Master i regnskap og revisjon kull 2010-2012

Master of Professional Accountancy Master of Professional Accountancy has as its primary learning objective to provide the students with the skills required to assume the function as auditor in internationally oriented listed companies. It contains highly advanced courses in accounting and auditing, with an emphasis on globally accepted standards. It also gives students in-depth courses in taxation and company law, which have more focus on national rules. Students are required to carry out independent projects and to acquire the necessary theoretical and methodological skills for that purpose.

Semester
Kurs
1. semester
2. semester
3. semester
4. semester

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår. Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering.

Denne normalstudieplanen gjelder for studenter som starter i 1. klasse høsten 2010. Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske. (Mer informasjon om kurspåmelding finner du her.)

Masteroppgave: For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være et metodekurs. Studenter som tilbringer tredje semester på utveksling må levere inn skjema med tema og foreslått veileder på masteroppgaven innen 25. september i tredje semester. Dersom masteroppgaven ikke har fått karakteren C eller bedre, kan studenten omskrive innlevert masteroppgave. I dette tilfellet vil ikke oppgaven kunne oppnå bedre karakter enn C. For å kunne benytte seg av dette, må studenten sende en søknad (e-post) til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Det påberegnes kontinuasjonsavgift.

Godskriving av masteroppgave: Studenter som har fått innvilget godskriving av masteroppgave vil avslutte studiet i etter 3. semester, dersom de ikke i tillegg har fått godskrevet kursdelen i 3. semester. Studenter som har fått godskrevet både masteroppgaven og kursdelen i 3. semester kan avslutte studiet etter 2. semester.

Studenter som ikke tilfredsstiller krav til godskriving av masteroppgave på 30 studiepoeng skal skrive en påbygningsoppgave. Kurs innen master i regnskap og revisjon inngår normalt ikke i øvrige kursporteføljer.

Informasjon om godskriving av selvstendig arbeid finner du her.

Fritak for eksamen: Mange studenter som er tatt opp til studiestart høsten 2010 har allerede fått sine søknader om godskriving av tidligere utdanning vurdert. Disse studentene skal følge den informasjonen de fikk oversendt i kontrakten for opptak til studiet. Associate Dean for Master i regnskap og revisjon behandler søknader om fritak for eksamen. Søknadene skal sendes til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Vedlagt søknaden skal det være en kursbeskrivelse og dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke allerede er sendt, skal dette også vedlegges. Frist for å søke om fritak er 25. august for kurs som går i høstsemesteret og 15. desember for kurs som går i vårsemesteret.

For retningslinjer for godskriving eller fritak for eksamen henvises det til generelle regler i forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Det gjøres oppmerksom på at for å få kurs godkjent på Master i regnskap og revisjon skal kurset være gjennomført i løpet av de siste fem årene. Kurset skal ikke ha dårligere karakter enn C.

Viktig informasjon: Vi ber alle lese viktig informasjon om master programmene i studiehåndboken.

International Opportunities

© Copyright 2011 Handelshøyskolen BI