Master i regnskap og revisjon

Studiehåndboken 2010/2011

In English

Master i regnskap og revisjon kull 2009-2011

Semester
Kurs
1. semester
2. semester
GRA 6253 - Skatt (12 ECTS)
3. semester
Valgkurs Studentene velger tre av disse fire kursene:
GRA 6211 Regnskapsteori (6 ECTS) GRA 6271 Forretningsjus(6 ECTS) GRA 6025 Financial Management (6 ECTS) GRA 6259 Økonomi og virksomhetsstyring(6 ECTS)
4. semester

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår. Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering.

Denne normalstudieplanen gjelder for studenter som startet i 1. klasse høsten 2009. Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske. (Mer informasjon om kurspåmelding finner du her.)

Masteroppgave: For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være et metodekurs. Dersom masteroppgaven ikke har fått karakteren C eller bedre, kan studenten omskrive innlevert masteroppgave. I dette tilfellet vil ikke oppgaven kunne oppnå bedre karakter enn C. For å kunne benytte seg av dette, må studenten sende en søknad (e-post) til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Det påberegnes kontinuasjonsavgift.

Godskriving av masteroppgave: Studenter som har fått innvilget godskriving av masteroppgave vil avslutte studiet i etter 3. semester, dersom de ikke i tillegg har fått godskrevet kursdelen i 3. semester. Studenter som har fått godskrevet både masteroppgaven og kursdelen i 3. semester kan avslutte studiet etter 2. semester.

Studenter som ikke tilfredsstiller krav til godskriving av masteroppgave på 30 studiepoeng skal skrive en påbygningsoppgave. Kurs innen master i regnskap og revisjon inngår normalt ikke i øvrige kursporteføljer.

Informasjon om godskriving av selvstendig arbeid finner du her.

Fritak for eksamen: Mange studenter som er tatt opp til studiestart høsten 2009 har allerede fått sine søknader om godskriving av tidligere utdanning vurdert. Disse studentene skal følge den informasjonen de fikk oversendt i kontrakten for opptak til studiet. Associate Dean for Master i regnskap og revisjon behandler søknader om fritak for eksamen. Søknadene skal sendes til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Vedlagt søknaden skal det være en kursbeskrivelse og dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke allerede er sendt, skal dette også vedlegges. Frist for å søke om fritak er 25. august for kurs som går i høstsemesteret og 15. desember for kurs som går i vårsemesteret.

For retningslinjer for godskriving eller fritak for eksamen henvises det til generelle regler i forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Det gjøres oppmerksom på at for å få kurs godkjent på Master i regnskap og revisjon skal kurset være gjennomført i løpet av de siste fem årene. Kurset skal ikke ha dårligere karakter enn C.

Viktig informasjon: Vi ber alle lese viktig informasjon om master programmene i studiehåndboken.

© Copyright Handelshøyskolen BI