Hyere Revisor 20042005 HRS

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2005/2006

Høyere revisor(HRS) 2004/2005

Vi tar forbehold om endringer. Vennligst sjekk timeplan på Banner student web både før semester start og underveis i semesteret.

Kurskode Kurs navn Høst 2005
HRS 6002 Strategi og strategiske analyser
X
HRS 6003 Finansiell analyse av finansregnskapet
X
HRS 6004 Verdsettelse
X
HRS 7003 Mislighetsrevisjon og økonomisk kriminalitet
X
HRS 7004 IT-revisjon
X
HRS 2003 Revisjonsteori og metode 2
X
HRS 2004 Revisjon - trender og nye oppgaver
X

HRS 6001 Forelesning overført fra våren 2005 HRS 6005 Forelesning overført fra våren 2005