Master i regnskap og revisjon

Studiehåndboken 2009/2010

In English

Master i regnskap og revisjon, kull 2008-2010

Kurs kode Kurs navn Studiepoeng
Høsten 2008
Våren 2009
Høsten 2009
Våren 2010
GRA 6251 Forretningsjus
12
M*
GRA 6252 Finansregnskap - teorier og metoder
6
M*
GRA 6267 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS)
15
M*
M*
GRA 6264 Emner i selskapsskatt og omorganiseringer - Internasjonal skatterett- og avgiftsrett, skatteforvaltning
15
M
M*
GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode
6
M*
GRA 6259 Økonomi- og virksomhetsstyring
6
M*
GRA 6234 Revisjon II og III Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer ***
15
M*
GRA 6273 Regnskapsanalyse og verdivurderinger
9
M*
GRA 6261 Etikk og sentrale rammevilkår for revisor
6
M*
GRA 1920 Masteroppgave
30
M
M
M

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår. Det er viktig at studenter setter seg inn i krav til forkunnskaper og leser kursbeskrivelser før registrering. Master i regnskap og revisjon 2008-2010

* betyr avsluttende eksamen.

Denne normalstudieplanen gjelder for studenter som startet høsten 2008 i 1 klasse. Studenter blir automatisk påmeldt i alle kurs som er obligatoriske. (Mer informasjon om kurspåmelding finner du her.)

Masteroppgave: For kandidater som skal skrive masteroppgave vil det være et metodekurs. Metodekurset er på ca 10 timer og gir ikke studiepoeng, men er obligatorisk. Studenter som har fått innvilget fritak for masteroppgave vil avslutte studiet i etter 3. semester.

Studenter som ikke tilfredsstiller krav til fritak for masteroppgave på 30 studiepoeng skal skrive en påbygningsoppgave. Kurs innen master i regnskap og revisjon inngår normalt ikke i øvrige kursporteføljer.

Informasjon om godskriving av selvstendig arbeid finner du her.

Dersom masteroppgaven ikke har fått karakteren C eller bedre kan studenten omskrive innlevert masteroppgave. I dette tilfellet vil ikke oppgaven kunne oppnå bedre karakter enn C. For å kunne benytte seg av dette, må studenten sende en søknad (e-post) til masteradministrasjonen v/Elise Rolland.

Fritak for eksamen: Associate Dean for Master i regnskap og revisjon behandler søknader om fritak for eksamen. Søknadene skal sendes til masteradministrasjonen v/Elise Rolland. Vedlagt søknaden skal det være en kursbeskrivelse og dersom vitnemål eller karakterutskrift ikke allerede er sendt, skal dette også vedlegges. Frist for å søke om fritak er 25. august for kurs som går i høstsemesteret og 15. desember for kurs som går i vårsemesteret.

For retningslinjer for godskriving eller fritak for eksamen henvises det til generelle regler i forskrift om studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI. Det gjøres oppmerksom på at for å få kurs godkjent på Master i regnskap og revisjon skal kurset være gjennomført i løpet av de siste fem årene. Kurset skal ikke ha dårligere karakter enn C.

Viktig informasjon: Vi ber alle lese viktig informasjon om master programmene i studiehåndboken.

© Copyright Handelshøyskolen BI